חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
23/01/2020
 
 
 
זכאות לפיצויי פיטורים בגיל פרישה
חזור לרשימה
 
תאריך: 23/10/2013
כותב: עו``ד הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 
יהושע עבד בחברת פרסום כ-20 שנים. בתקופת עבודתו הופקדו עבורו כספים בפוליסת ביטוח מנהלים לתגמולים ולפיצויי פיטורים. בחודש פברואר 2005, ימלאו ליהושע 65 שנים ובכוונתו להפסיק לעבוד. האם זכאי יהושע לפיצויי פיטורים?


תשובה
סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בנוסחו הקודם, קבע כי במקרה שעובדת התפטרה לאחר שהגיעה לגיל 60 או במקרה שעובד התפטר לאחר שהגיע לגיל 65, רואים את ההתפטרות לענין חוק פיצויי פיטורים כפיטורים.

ביום 1.4.2004 תוקן הסעיף הנ"ל במסגרת חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, וכיום קובע הסעיף כי, התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

במקרה שלפנינו, יש לבדוק מהו גיל הפרישה של יהושע כמשמעותו בחוק גיל פרישה. יהושע יליד פברואר 1940, ועפ"י הוראות המעבר של חוק גיל פרישה, גיל פרישתו, כמי שנולד בין ספטמבר 1939 עד אפריל 1940, הוא 65 ו-8 חודשים. לפיכך, יהושע יהיה זכאי להתפטר תוך שתקום לו הזכאות לפיצויי פיטורים, רק בגיל 65 ו-8 חודשים.

לענין זה יש לציין כי עפ"י סעיף 11(ה) הנ"ל מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם.

בע"ב 4463/01 מנחם דרזנר נ. אלקן סי.אל (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ (שניתן ביום 19.10.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים), הובהר כי מקום בו משתלמים תשלומים לקופת גמל, הם יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים רק בשעה שבתקנון הקרן שבה מופקדים הכספים נקבעה הזיקה בין הפיטורים והזכות לקבלת הכספים. 

להלן הוראות המעבר של חוק גיל פרישה, על פיהן ניתן לקבוע מהו גיל הפרישה הרלוונטי לכל עובד בהתאם למועד לידתו:


לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, כדלקמן:
עד מרס 193965
אפריל עד אוגוסט 193965 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066
ינואר עד אוגוסט 194166 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו- 8 חודשים

לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947 ולגבי אשה שנולדה בחודש ינואר 1955 ואילך, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, כדלקמן:

 
מרס 194460
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו- 8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 195462
ינואר עד אוגוסט 195562 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 195662 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 195663
ינואר עד אוגוסט 195763 ו- 4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 195863 ו- 8 חודשים
מאי 1958 ואילך 64

גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך
נקבע כי שר האוצר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך (להלן – הועדה הציבורית). בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה.

הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום 30.6.2016. השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום 30.9.2016, את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בשנת 1955 ואילך, ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום 31.12.2016.

ניתן אישור ועדת הכספים וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חוק גיל פרישה, ישנה השר בצו, את חוק גיל פרישה ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי בהתאם להמלצות שאושרו.

לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור, יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך, בהתאם לחודש לידתה, כאמור לעיל.

הערה
ככל שמדובר בזכאות לפיצויי פיטורים על פי דין (פיטורים או התפטרות מזכה), יש לבחון את היקף הזכאות גם בהתחשב בכספים שהופקדו בגין העובד/ת עבור פיצויי פיטורים, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, אם הופקדו.* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798