חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
20/01/2020
 
 
 
הוראות ביצועיות לצורך יישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
חזור לרשימה
 
תאריך: 03/01/2016
כותב: עו``ד הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 

ביום 5/10/2014 פורסם ונכנס לתוקף צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. צו ההרחבה קובע בין היתר, כי החל מיום 5/10/15, שיעור העובדים עם מוגבלות אצל מעסיק המעסיק 100 עובדים ומעלה לא יפחת מ-2%, על מנת שמעסיק זה יוכר כמעסיק שיש בו ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. החל מיום 5/10/16 שיעור זה יעלה ל-3%. על מנת לקדם את ביצוע צו ההרחבה, פרסמה ועדת מעקב מיום 1/10/15 הוראות ביצועיות הנותנות כלים למעסיקים לצורך יישום הוראות צו ההרחבה.

 
ביום 5/10/2014 פורסם ונכנס לתוקף צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות שהרחיב הוראות מההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 25.6.2014 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (האגף לאיגוד מקצועי, מספרו 7027/2014) (להלן: " צו ההרחבה").
 
צו ההרחבה חל על כל מעסיק הכלול בהגדרת "מעסיק" בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998 ("להלן החוק"). "מעסיק" = מעסיק המעסיק יותר מ 25 עובדים, למעט המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, חלות עליו), אך למעט:
 
מעסיקים המעסיקים פחות מ 100 עובדים. ולעניין זה - בקרב מעסיק בענף הבניין, לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות תפסנות, רצפות, בנאות, טיח, וברזל. ובקרב מעסיק בענף עבודה עונתי, מניין העובדים יבחן ב-1 בינואר לפי ממוצע 12 חודשים אחרונים.
 
וכן לעניין הייצוג ההולם, יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק, לצורך השמה בו, ומתקיימים יחסי עבודה בינם לבין המפעל המוגן, ובלבד שהעסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על שישה חודשים ושנקבע להם שכר שלא יפחת משכר מינימום מותאם וזכויות סוציאליות. לענין זה, "מפעל מוגן" כמשמעותו בסעיף 17 א' לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 
בצו ההרחבה הוגדרו:
"אדם עם מוגבלות" = אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
 
"מעסיק" = מעסיק המעסיק 100 עובדים או יותר.
 
בהתאם לסעיף 9 (א) לחוק, על מעסיק שרואה שבקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן-"ייצוג הולם"), לפעול לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות.
 
צו ההרחבה הנ"ל קובע כי:
  1. "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" כאמור בסעיף 9 לחוק יהיה:
    בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של צו זה, יראו במעסיק אשר 2%  מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור;
    בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של צו זה, יראו במעסיק אשר 3% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור;
  2. מעסיק ימנה אדם מטעמו לאחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום סעיף 1 לעיל וקידום הייצוג ההולם כאמור, ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.
  3. אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
להלן ההוראות הביצועיות שנקבעו ע"י ועדת המעקב מיום 01/10/2015 , אשר יחולו על מעסיקים בכל הקשור ליישום ההסכם הקיבוצי (ועדה בהרכב יו"ר ההסתדרות, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים. מסמך ההוראות נחתם ע"י נשיאות הארגונים העסקיים וע"י הסתדרות העובדים הכללית החדשה):
 
1. "אדם עם מוגבלות" לצורך יישום ההסכם הוא אדם עם מוגבלות, כמשמעו בחוק, אשר מתקיימים בו אחד מאלה :
א. מוגבלותו הינה מוגבלות של ארבעים אחוזי (40%) נכות ומעלה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה או משרד הבריאות;
ב. עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות;
ג. הינו נכה צה"ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון.
 
2. מעסיק אשר אינו עומד במכסה הקבועה בהסכם הקיבוצי להעסקת אנשים עם מוגבלות, יידרש להראות כי לעניין משרות פנויות או חדשות נקט בצעדים לשם העסקת אנשים עם מוגבלות כדלקמן :  
א. קיים אצל המעסיק עובד הממונה כאחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות. 
ב. למעסיק תכנית שנתית בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות. ככל שהמעסיק הינו חברה, התוכנית השנתית הובאה לאישור על ידי דירקטוריון המעסיק. תוכנית שנתית תכלול הוראות בדבר העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
ג. המעסיק פנה לשלושה גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות, לשם קידום קליטת אדם עם מוגבלות לתפקיד הרלבנטי, והם : אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, למרכזי תמיכה למעסיקים – מטה לשילוב אנשים עם מוגבלות שבמשרד הכלכלה, ולאחד מהגורמים הבאים :
* שירות התעסוקה 
* אגף השיקום במשרדי הרווחה / הבריאות / הביטחון 
* גופי השמה המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות 
* שירות לעיוור 
* פורטל "עבודה נגישה" 
ד. מעסיק אשר אדם עם מוגבלות ביקש להתקבל לתפקיד אצלו ולא התקבל, יתעד בכתב הנימוקים לאי קבלת המועמד לעבודה, בכפוף להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 ולחובת איסור הפליה כמפורט שם, וישמור תיעוד זה.
 
3. מעסיק שעשה הפעולות האמורות בתום לב יראו אותו כמי שפעל לקידום הייצוג ההולם.
 

* המאמר נכתב ע"י עו"ד הילה פורת מחברת "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין" (חדש!!!) הכולל סקירה מפורטת של ההגבלות החלות על המעסיק מכוח הדין בכל הקשור לפיטורי עובד, הנחיות מפורטות לביצוע הליך פיטורים (טרם השימוע, אופן עריכת השימוע - בתוספת דגשים מיוחדים ביחס לפיטורי עובד ותיק ומבוגר וביחס לפיטורי עובד שהגיע לגיל פרישת חובה) והסבר בעניין משמעותם של פיטורים ללא שימוע ושימוע מאוחר. כמו כן, כולל המדריך את המסמכים הנדרשים להליך פיטורים (זימון לשימוע, פרוטוקול/סיכום שיחת שימוע, הודעה על הפסקת עבודה, אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה). 

 
עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת את פורטל "עולם העבודה" ומחברת  הספרים: דיני עבודה המדריך המלא (מהדורה חדשה נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".
 
 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798