חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
21/01/2020
 
 
 
דיני עבודה ונושאים כלליים: מעבר לשנת 2017
חזור לרשימה
 
תאריך: 23/02/2017
כותב: רו``ח שי פורת
כתובת דוא"ל: 
 

עדכוני פסיקה לתחילת 2017

 
עלייה בשכר מינימום
לפי הודעתו של שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים מיום 06.12.2016, 
עודכן שכר המינימום החל מינואר 2017 –
 
  • לעובד חודשי המועסק במשרה מלאה עודכן מ-4,825 ש"ח בחודש ל- 5,000 ש"ח בחודש.                                                            
  • שכר המינימום לשעה – 26.88 ₪. 
  • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים- 200.00 ₪. 
  • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים- 230.77 ₪.
זאת ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 
 
יצוין כי "הסכום הבסיסי" (סכום שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו לפי חוק שכר מינימום אלמלא הוראת השעה) לא השתנה.
מובהר כי הסכום הבסיסי משמש לביצוע השלב הראשון בחישוב השלמת שכר לעניין שכר מינימום בהתאם להוראת השעה מיום 21.1.2015, כאמור בסעיף 2 לחוזר שבסימוכין.
להלן פירוט הפעימות לעליית סכום שכר המינימום -
  • החל מיום 1.7.2016 – 4,825 ש"ח.
  • החל מיום 1.1.2017 – 5,000 ש"ח.
  • החל מיום 1.12.2017 – 5,300 ש"ח. 
 
העלאת הניכוי וההפרשה לביטוח פנסיוני 
בהמשך לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני, תתבצע בחודש ינואר 2017 פעימה נוספת של הגדלת הניכוי וההפרשה לטובת ביטוח פנסיוני.
 
ביולי 2016 עלו השיעורים ל-5.75% ניכוי מהעובד, 6.25% הפרשת מעסיק לתגמולים וביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע).
 
בינואר 2017 יעלו השיעורים ל-6% ניכוי מהעובד, 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים וביטוח אובדן כושר עבודה.
הפרשת המעסיק לפיצויים, החל מיולי 2016, היא בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ולא פחות מ- 6%. 
 
השכר הקובע להסכם זה הוא "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה". 
 
צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה
ביום 22.12.2016 פורסם ברשומות ילקוט הפרסומים, צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה. הצו יחול על כל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל למעט מאבטחי טיולים ומעסיקיהם, דהיינו הצו לא יחול על עובד המועסק אצל מעסיק שעיסוקו בליווי טיולים ומשלחות.
הצו יחול החל מ- 1.1.2017, ונקבע בו כי החל מתאריך זה עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 ש"ח, ועובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מ- 5,300 ש"ח למשרה מלאה.
עובד המועסק במשרה  חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.
 
 
יישום תקנות דיווח גמל בממשק אחיד - ינואר 2017
בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, החל ממשכורת ינואר 2017 יצטרפו המעסיקים בין 50 ל-100 עובדים, לחובת הדיווח האחיד לקופות הגמל.
 
על-פי התקנות, דיווח לקופות הגמל על-ידי המעסיק צריך להיעשות באמצעות רשומות דיגיטליות, בקובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד.
באחריות המעסיק העברת הכספים כולל פירוט ההפקדות לקופות הגמל בממשק שוטף ושלילי, וכן העברת מידע על הפסקת תשלומים לקופות הגמל בעת הפסקת העסקה, או סיבה אחרת. 

בנוסף, על המעסיק לעקוב אחר היזונים חוזרים מהקופות, ובמידת הצורך תיקון שגויים.
 
הגדלת מכסת החופשה השנתית
בתיקון לחוק חופשה שנתית, שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017, הוגדלה מכסת החופשה בעד כל אחת מארבע שנות העבודה הראשונות מ-15 ימים ל-16 ימים (זו המכסה שניתנה עד כה בגין השנה החמישית). 
נזכיר שהימים המצוינים בחוק הם ימים קלנדריים, כך שבתרגומם לימי עבודה יש להפחית את המנוחה השבועית הכלולה בהם. 
כצעד ביניים החל מ-1 ביולי 2016 ועד סוף 2016 הוגדלה מכסת החופשה בעד ארבע השנים הראשונות מ-14 ימים ל-15 ימים. 
התיקון משפיע גם על מקומות עבודה שבהם מכסת החופשה נקבעת בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה שבהם נקבעה מכסה נמוכה מזו שבתיקון לחוק, כגון צו הרחבה להנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי.
 
שנות ותק זכאות זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 6 ימים זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 5 ימים
משנה עד 4 שנים 14 ימים עד 20.6.2016 12 ימים עד 30.06.2016 10 ימים עד 30.06.2016
15 ימים החל מ- 01.07.2016 13 ימים החל מ- 01.07.2016 11 ימים החל מ- 01.07.2016
16 ימים החל מ- 01.01.2017 14 ימים החל מ- 01.01.2017 12 ימים החל מ- 01.01.2017
 5 שנים 16 14 12
6 שנים 18 16 14
7 שנים 21 18 15
8 שנים 22 19 16
9 שנים 23 20 17
10 שנים 24 21 18
11 שנים 25 22 19
12 שנים 26 23 20
13 שנים 27 24 20
 
תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני 
בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה פורסם עדכון תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני. החל מיום 1.1.2017 עודכנה תקרה זו מסכום של 16,089 ש"ח  לחודש, לסכום של 16,444 ש"ח לחודש.
 
 
מגזר ציבורי
 
סטודנטים במגזר הציבורי - עדכון שכר המינימום 
שכר המינימום לשעה עבור סטודנטים במגזר הציבורי, כהגדרתו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, החל מיום 1.1.2017-  הינו 26.88 ₪ לשעה.
 
יש לעדכן את השכר לשעה לסטודנט לומד בהתאם לסכום מעודכן זה.  
 
 
דירוג עובדים סוציאליים – עדכון תוספת שקלית
החל מיום 1.1.17 יש לעדכן את סכום התוספת השקלית לדירוג עובדים סוציאליים, לסך של 1,020 ₪.
 
תוספת מעונות – עדכון התוספת
על-פי הקבוע בסעיף 11 להסכם המסגרת מיום 12.1.2011, סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) עד גיל 5 תעודכן החל מיום 1.1.17  כדלקמן:
  1. בעד ילד אחד / ילד ראשון - 312 ₪ לחודש.
  2. בעד ילד שני - 210 ₪ לחודש.
 
מדד גמלאים – עדכון המדד
משרד האוצר פרסם את המדד לשנת 2016 לעובדים שפרשו בשנת המס 2016 וזכאים לתוספת בשל מדד.
 
 
השלטון המקומי  
טבלת דירוג המח"ר
להלן קישור לטבלת דרגות השכר של הסתדרות המח"ר, לשימושכם –
 
 
רפורמה בתחבורה הציבורית
משרד התחבורה השיק רפורמה בתחבורה הציבורית, להלן עקרי הרפורמה:
 
טוענים, משלבים, נוסעים, חוסכים
עד היום נסעתם באמצעי התחבורה הציבורית השונים (אוטובוס, מטרונית, רכבת ורכבת קלה) ושילמתם בכל אמצעי תחבורה בנפרד, בהתאם לנקודת המוצא שלכם וליעד הנסיעה.  מהיום, טוענים את כרטיס הרב קו ב"מינוי נסיעה" משתלם, הכולל: אוטובוס, רכבת, מטרונית ורכבת קלה ונהנים מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה הללו (בנפרד או בשילוב ביניהם) בתחומי המטרופולין שבחרתם. 
 
מתחילים לחשוב "מטרופולין" ולא "יעד"
מפת התחבורה הציבורית החדשה, כוללת ארבעה מטרופולינים: ת"א, חיפה, ירושלים ובאר- שבע.
בתוך כל מטרופולין ישנן שלוש "טבעות" המסמנות עבורכם את אזור מרכז המטרופולין והאזורים שמחוצה לו. מהיום, תוכלו לנסוע חופשי בתחומי המטרופולינים ולשלב בין אמצעי התחבורה- במינוי אחד וללא הגבלה! 
 
מגוון אפשרויות למינויי נסיעה חדשים במחירים משתלמים
לבחירתכם, מינויי נסיעה יומיים, שבועיים, או חודשיים הכוללים את אמצעי התחבורה הציבורית במטרופולין הנבחר, כך שמהיום תוכלו ליהנות מיותר יעדים ואפשרויות נסיעה- במחיר משתלם יותר!
כרטיס הרב- קו שבידיכם, הוא האמצעי לטעינת "מינוי נסיעה".
באמצעות כרטיס הרב-קו שבידיכם, תוכלו לטעון את כל סוגי "מינויי הנסיעה" החדשים שתרצו, ואף לממש הנחות לזכאים. הכי נגיש, הכי בטוח, הכי נוח!
 
אין שינוי בקווים ובמסלולים:
לא יחול כל שינוי במספרי הקווים והמסלולים הקיימים. התכנית החדשה מתייחסת אך ורק לסוגי הכרטיסים, מחירם ותוקף השימוש באזורי הנסיעה.
 

הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל

 

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798