חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
27/01/2020
 
 
 
חל``ת – חופשה ללא תשלום
חזור לרשימה
 
תאריך: 19/03/2009
כותב: עו``ד, עודד ערמוני
כתובת דוא"ל:  oded@var-law.co.il
 
הצורך לבצע מהלכים דחופים של התייעלות נוכח המשבר הכלכלי - מצד אחד, והרצון להימנע מפיטורי עובדים - מצד שני, מביאים מעבידים רבים לבחון בימים אלו את האפשרות של הוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום - "חל"ת". רשימה זו נועדה להציג את מאפייניה העיקריים של החל"ת.


חל"ת – הסכמה על השעיית יחסי העבודה
חופשה ללא תשלום הינה פעולה של השעיית חוזה העבודה. בעת חופשה ללא תשלום יחסי עובד – מעביד אינם מתנתקים, ואולם ההתחייבויות העיקריות של הצדדים – זו של העובד לעבוד, וזו של המעביד לשלם שכר - מושעות.

הגם שחוקי עבודה שונים מתייחסים לסיטואציה של חל"ת, הרי יש להבהיר, כי לא מדובר במנגנון אשר מעוגן בחוק כלשהו. למעט אותם מקומות עבודה, בהם היציאה לחל"ת מוסדרת בהסכמים או בהסדרים קיבוציים, הרי במרבית מקומות העבודה במגזר הפרטי, חל"ת הינו מצב דברים הטעון הסכמה של הצדדים ליחסי העבודה.

נדגיש זאת היטב – מעביד אינו יכול לכפות על עובד יציאה לחל"ת. פעולה חד צדדית שכזו תהווה הפרה של חוזה העבודה. למעביד אשר מציאות עסקו הינה, כי אין הוא יכול להמשיך להעסיק את העובד המסרב לצאת לחל"ת, אין ברירה, אלא להביא לסיום ההתקשרות בהליך תקין.
משעה שהחל"ת הינו פרי הסכמת הצדדים, הרי היא  זו הקובעת את טיבה – כך, חל"ת יכולה להיות לתקופה רצופה ומוגדרת (למשל – בעת השבתת המפעל לחודש ימים), או לתקופה אשר תסתיים בהתקיים תנאי מסוים, וכן הלאה.

יחד עם זאת, ככלל לא ניתן ליצור מצב דברים בו שוהה העובד בחל"ת שאינה מוגבלת בזמן או שאורכה הינו בלתי סביר בנסיבות, וודאי שללא הסכמתו המפורשת של העובד - במקרה כזה עשויה התנהגות המעביד להיחשב כשרירותית וחסרת תום לב.

לסיכום חלק זה – להוצאת עובד לחל"ת נדרשת הסכמת זה האחרון. מעביד אשר יכפה על עובד יציאה לחל"ת יפר בכך את חוזה העבודה, לעובד תקום הזכות להתפטר בדין מפוטר ואף לעתור בתביעה לסעדים אחרים בקשר עם הפרה זו. כך כאשר מדובר בחל"ת מוגבלת בזמן, וודאי כאשר מדובר בהוצאה לחל"ת שאינה מוגבלת בזמן – זו תחשב, אם תכפה על העובד לפיטורים שלא כדין של העובד

זכויות העובד בתקופת חל"ת
אשר לאופן בו משליכה תקופת החל"ת על זכויותיו השונות של העובד, הרי כאמור, העיקרי שבמאפייני החל"ת הינו זה לפיו בגין תקופה זו העובד אינו מקבל שכר או כל תשלום אחר. כך, עובד אינו זכאי בתקופת חל"ת לזכויות כגון מחלה, חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב בזאת. בנוסף על עיקרון כללי זה ראוי לציין מספר עניינים ספציפיים, כדלקמן:-

דמי הבראה – כידוע הזכות לדמי הבראה קמה לעובד רק לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה. תקופות של חל"ת לא תובאנה בחשבון לצורך מניין אותה שנה.

תנאים סוציאליים כגון פנסיה, קרן השתלמות וביטוחים -  יש להביא בחשבון, כי הפסקת ההפרשות בתקופת חל"ת עשויה לגרום לעובד לנזק חמור בעקבת קטיעת הרצף הביטוחי. הגם שככלל אין חובה לעשות כן, הרי נכון יעשה המעביד אם יש לשקול להמשיך את העברת הכספים כולה או חלקה בתקופה זו. בכל מקרה, הכרח הוא להפנות באופן ברור את תשומת לב העובד לצורך החשוב לטפל בעניין זה, במידת הצורך, על ידי הפקדת כספים בעצמו.

פיצויי פיטורים – תקופה של חל"ת אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויים פיטורים. ואולם, בחשבון הוותק הקובע לחישוב הפיצויים, לא תובא בחשבון תקופת חל"ת העודפת על 14 יום בשנת עבודה. במקרה של פיטורים בתקופת החל"ת או מיד לאחריה, הרי השכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים הינו השכר אשר שולם לעובד ערב היציאה לחל"ת, בצירוף תוספות יוקר אם היו בתקופת החל"ת.
ביטוח לאומי – על פי חוק הביטוח הלאומי, על מעביד לשלם בגין עובד בחל"ת דמי ביטוח בשיעור של 6.57% משכר המינימום (בעת עריכת רשימה זו, מדובר בסך של 252.96 ₪), וזאת בגין החודשיים הראשונים לחל"ת. בגין התקופה שלאחר מכן חלה החובה על העובד.

דמי אבטלה לעובד בחל"ת
חרף מורכבות העניין, הרי גם לעובדים בחל"ת קיימת אפשרות לקבל קצבת דמי אבטלה, וזאת בתנאי שמתקיימים בהם שני התנאים הבאים במצטבר (i) היציאה לחל"ת לא הייתה ביזמת העובד, אלא בלית ברירה מבחינתו. (ii) אורכה של החל"ת הינו 30 ימים לפחות והעובד ניצל קודם לה את כל מכסת ימי החופשה אשר הייתה צבורה לזכותו במקום העבודה.

בהתקיים תנאי סף אלו תבחן עמידתו של העובד שבחל"ת בתנאי הזכאות הרגילים לקבלת דמי אבטלה – גיל (מעל 20 ולמטה מ- 67), תקופת אכשרה (בין 300 ל- 360 ימים (תלוי במבנה השכר) שבגינם שולמו דמי ביטוח, וזאת בתקופת של כשנה וחצי קודם לתחילת תקופת האבטלה), והעדר עבודה מתאימה אחרת – ובהתקיים אלו יהיה העובד שבחל"ת זכאי לדמי אבטלה.

סיכום – חל"ת
בימים אלו של חוסר בהירות קיצוני, ומצב כלכלי מורכב, שימוש בכלי של חל"ת מאפשר למעביד לנהל תהליך מושכל ומדוד של קבלת החלטות ובקרת נזקים.

הוצאת עובדים לחל"ת מאפשרת הקלה מיידית בנטל הוצאות השכר, וזאת תוך הימנעות מניתוק יחסי עובד מעביד. קיומם של יחסים אלו, המטילים חובת נאמנות על הצדדים להם, מונע מעבר עובדים למתחרים, אובדן של כוח אדם מיומן, שומר על זיקה לארגון, וכיוצא בזאת.
ואולם יש לזכור, כי מדובר בתוצאה קשה ביותר מבחינתו של העובד אשר מקור פרנסתו נגדע.

נראה, על כן, כי הוצאות עובדים לחופשה ללא תשלום, צריכה להיעשות בזהירות, לפרק זמן מוגבל, ותוך שיתוף, ככל שניתן, של העובדים בתהליך.נשמח לענות על שאלות בקשר עם האמור לעיל. כתבו אלינו – oded@var-law.co.il
הערה חשובה – רשימה זו אינה תחליף לייעוץ משפטי, שכן ישום העקרונות דלעיל על עניין ספציפי, הינו תלוי הקשר ונסיבות.

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798