חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
21/01/2020
 
 
 
מועמדת לעבודה אינה מחויבת לגלות למעסיק הפוטנציאלי על דבר הריונה בנסיבות בהן למידע בדבר ההריון אין כל רלוונטיות למשרה המוצעת
חזור לרשימה
 
תאריך: 20/01/2011
כותב: עו``ד, הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי פיטורי עובדת מהעבודה בהיותה בהריון, נוכח אי גילוי דבר ההריון בשלב הקבלה לעבודה מהווה הפליה מחמת הריון וחייב את המעביד לשלם לעובדת פיצוי כולל בסך של 50,000 ₪.

  
ע"ע 363/07 שרונה ארביב נגד פואמיקס בע"מ, ניתן ביום 26.5.2010, ע"י מותב בהרכב כב' הנשיא סטיב אדלר, כב' השופט שמואל צור, כב' השופטת רונית רוזנפלד ונציגי הציבור מר חרמש ומר בן יהודה.
 
עובדות
1. המערערת, גב' שרונה ארביב (להלן – שרונה), הועסקה אצל המשיבה חברת פואמיקס בע"מ (להלן – החברה) כמזכירת החברה, החל מיום 30.12.2003, בעת שהייתה בחודש השני להריונה, ועד פיטוריה ביום 30.4.2004.
 
2. בראיון העבודה שקיים עימה אחד ממנהלי החברה (להלן – מר עיני), נמנעה המערערת מלגלות את דבר הריונה.
 
3. ביום 14.03.2004, בהיותה בחודש החמישי להיריונה, שרונה הודיעה למר עיני כי היא בהריון, באותה שיחה הביע מר עיני תרעומת קשה על כך ששרונה לא הודיעה לו על דבר הריונה בראיון העבודה שקיים עימה.
 
4. ביום 16.3.2004, יומיים לאחר השיחה בה הודיעה שרונה למר עיני על דבר הריונה, נתן לה מר עיני מכתב פיטורים. ביום 29.4.2004, יום לפני סיום עבודתה, מסר מר עיני לשרונה מכתב המלצה בו נרשם בין השאר כי שרונה "גילתה רצון לעבודה ולהצליח בכל משימה שהוטלה עליה" וכי "עקב הלידה הצפויה היה צורך להיפרד".
 
5. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי בפיטוריה מן העבודה הופלתה שרונה לרעה מטעמי הורות ופסק לה פיצוי בשיעור של 20,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין. מכאן הערעור והערעור שכנגד.
 
6. לטענתה של שרונה, יש להחיל בנסיבות הענין את חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה) ולפסוק לה פיצוי ללא הוכחת נזק, משום שבמועד ניתוק יחסי עובד מעביד בין הצדדים היו בחברה 7 עובדים. לטענת החברה, שרונה פוטרה משיקולים עניינים, על רקע תפקוד לקוי וללא קשר להריון.
 
בית הדין הארצי לעבודה פסק
1. דינן של טענות החברה בדבר העדר כל קשר בין ההיריון לבין הפיטורים, להידחות מכל וכל. הנסיבות הקשורות בהריונה של שרונה היוו לפחות שיקול מרכזי ומשמעותי ביותר בהחלטת הפיטורים בכלל, ובעיתוי שנבחר לכך בפרט.
 
2. עקרון השוויון הינו מערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלית. האיסור על הפליה מחמת היריון חל גם במקום בו לא חל חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. הפלייה מחמת היריון הינה בבחינת קיום של חוזה העבודה שלא בתום לב.
 
3. בשלב הטרום חוזי, שלב המו"מ לקבלת עובד לעבודה, נחוצים למעסיק מירב הפרטים אודות המועמד לעבודה, ואת המועמד לעבודה רואים כמי שחב בחובת גילוי מוגברת למעסיק הפוטנציאלי. בשלב זה קיימת התנגשות בין שתי זכויות יסוד. מצד אחד, זכותו הקניינית של המעסיק במקום העבודה, הבאה לידי ביטוי בפררוגטיבה הניהולית שלו ומנגד זכותו של העובד לפרטיות. בהתנגשות הזו שבין שני האינטרסים הלגיטימיים מתבקש האיזון הנכון בין חובת הגילוי המוגברת המבוססת על חובת תום הלב של המועמד לעבודה לבין ההגנה על פרטיותו. האיזון הנכון בין חובת הגילוי המוגברת מחד לבין זכותו של המועמד לעבודה מאידך, נמצא ברלוונטיות של המידע שבגילויו מדובר. עד כמה אם בכלל הוא רלוונטי לעבודה או למשרה שבה מדובר.
 
4.
בענייננו, נוכח דרישות התפקיד ומהות העבודה, דבר ההיריון לא היה בבחינת פרט מהותי ורלוונטי לעניין קבלתה של שרונה לעבודה. משכך, באי גילוי דבר קיומו אין משום חוסר יושר מצידה של שרונה, או הפרת חובת תום הלב המוגברת החלה ביחסים שבין עובד למעסיקו. בפיטוריה של שרונה מן העבודה בהיותה בהיריון, ונוכח אי גילוי דבר ההיריון בשלב הקבלה לעבודה, נמצאה החברה מפלה את שרונה מחמת היריון.
 
5.
בבחינת השאלה בדבר תחולת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ונוכח הפרשנות המרחיבה המתבקשת מתכליתו, נכון למנות את מספר העובדים בחברה בכל אחד משני המועדים – מועד ההודעה על הפיטורים, כמו גם המועד שבו נכנסו לתוקף. די יהיה בכך שבאחד משני המועדים הועסקו באותו מקום עבודה שישה עובדים כדי לקבוע כי הוראותיו של החוק חלות על מעשה הפיטורים מושא הדיון. משנמצא, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ובעת שהסתיימו יחסי עובד מעביד בין שרונה לבין החברה הועסקו בחברה שישה עובדים – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה חל בנסיבות המקרה.
 
6. בנסיבות המקרה בהן פוטרה שרונה מן העבודה משיקולים הקשורים בהריונה, זכאית שרונה לפיצוי המשקף נזקים ממוניים שנגרמו לה, כמו גם פיצוי בגין נזק לא ממוני לפי הוראת סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. כל זאת בשים לב לחומרה הרבה הטמונה בהפלייתה הפסולה נוכח הריונה. לפיכך, על החברה לשלם לשרונה סך של 30,000 ₪ כפיצוי על הנזק הלא ממוני שנגרם לה (בנוסף על הסכום שפסק בית הדין האזורי  - סך של 20,000 ₪).
 
7. סוף דבר – הערעור של שרונה התקבל ברוב דעות. הערעור שכנגד שהגישה החברה נדחה. החברה חויבה לשלם לשרונה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
 
  * עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא – מהדורה חדשה דצמבר 2010, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים בדיני עבודה

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798