חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
23/01/2020
 
 
 
תזכורת - החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע``ב-2011
חזור לרשימה
 
תאריך: 21/10/2012
כותב: עו``ד עדי ביבר לקואה
כתובת דוא"ל: 
 
ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה. להלן תמצית עיקרי החוק.


בהמשך לעדכונים קודמים שלנו בנושא, הרינו להזכיר כי ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן – החוק), אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה על ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות כהגדרתם בחוק וכן על ידי הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד.

להלן תמצית עיקרי החוק:
 
עיצום כספי
החוק קובע שלושה מדרגים להטלת עיצום כספי על מעבידים בגין הפרת הוראות חיקוק המנויות בתוספת השנייה לחוק, בשיעורים של 5,000 ₪, 20,000 ₪ ו-35,000 ₪ (ומחצית מסכומים אלו על יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית), במכפלת מספר העובדים ובמספר החודשים שלגביהם ובהם בוצעה ההפרה.
 
אחריות מזמין שירות
"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית, באחד התחומים שלהלן: שמירה ואבטחה; ניקיון; הסעדה (אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות).

"קבלן" – מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו, באחד מהתחומים האמורים לעיל.

עיצום כספי - החוק קובע הוראות ותנאים להטלת עיצום כספי על מזמין שירות.

אחריות אזרחית – החוק קובע כי בתנאים מסוימים, לגבי הוראות חיקוק מסוימות (להוראות החיקוק - לחץ/י כאן), חובת מעביד שהוא קבלן, כלפי עובדו, תחול גם על מזמין השירות בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו. עוד קובע החוק כי מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו. כמו כן, החוק קובע תנאים בחוזה התקשרות בין קבלן לבין מזמין שירות. עוד יצויין, כי החוק קובע אילו הגנות טובות יעמדו לזכות מזמין השירות בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין השירות.

אחריות פלילית – החוק מטיל אחריות פלילית על מזמין שירות בתנאים מסויימים (לרבות במקרה של הפרת חובה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה בידי קבלן כלפי עובד של הקבלן) וכן מטיל אחריות פלילית על מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירות בתנאים מסויימים, וקובע עונשים בצד האחריות הפלילית.

יחסי עובד ומעביד - אין בהוראות החוק כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מזמין שירות לבין עובד של קבלן המועסק אצלו, ואין בהוראות חוק זה לבדן כדי לשלול קיומם של יחסי עובד ומעביד בין מזמין שירות לבין מי שהחל בביצוע השירות אצלו כעובד של קבלן.

איסור התניה - החוק קובע כי זכותו של עובד של קבלן כלפי מזמין שירות לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור.

איסור שיפוי – החוק קובע כי תניה בחוזה בין מזמין שירות לקבלן הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום לו בשל חבותו לפי חוק זה, אין לה תוקף.
 
בודק שכר עבודה מוסמך
החוק קובע כי שר התמ"ת רשאי לתת לאדם תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק זה לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה. השר יקבע הוראות לעניין עריכת בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך, לרבות לענין התאמת תנאי העבודה הניתנים לעובד לדרישות משפט העבודה, ואימות מידע על אודות ביצוע תשלומים בפועל.
 
איסור שיפוי וביטוח
החוק קובע כי לא ישפה אדם ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל על אחר לפי חוק זה, והוראה או התחייבות לתשלום או לשיפוי כאמור – בטלה.
עוד קובע החוק כי אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור – בטלה.* עו"ד עדי ביבר לקואה הינה שותפה במשרד עורכי הדין הילה פורת  ושות', המתמחה בדיני עבודה. המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798