מערכת היחסים בבית משפיעה על יעילות העובד – עובדה!

ההורות היא משימה חשובה, אם לא החשובה ביותר בחיינו, ולאופן התנהלותה השפעה ישירה על התנהלותנו היומיומית במסגרות השונות של חיינו, ועל האינטראקציה שלנו עם הסביבה.
תאוריות רבות נכתבו על הורות ומומחי הורות למיניהם מייעצים חדשות לבקרים.
הורים במאה ה-21 מוצפים בחלקי ידע שמועברים בתקשורת ובספרות ענפה שנכתבה בנושא ההורות, אך מעט מאוד הורים יודעים לצרוך בתבונה ידע זה מכל מקורותיו, והתוצאה היא "הורה מלקט" שפועל באופן לא עקבי ובוחר באופן לא שיטתי שיטה זו או אחרת. ברצוני לשתף אתכם במחקר שערכתי על שיטת אדלר בקבוצות הורים, ועל השפעתה של שיטה זו על המשפחה כולה ועל "המעשה ההורי" בפרט.
תהליך המחקר
המחקר בוצע במסגרת לימודי תואר שני בפסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית בשנים 2006-2007, ומטרתו הייתה לבחון את יעילות השיטה להדרכת הורים המבוססת על התיאוריה של אלפרד אדלר.
המחקר נערך בקרב הורים שהשתתפו בביה"ס להורים של המכון למשך 20 מפגשים וכלל 66 נבדקים.  להורים שהשתתפו במחקר הועברו שאלונים בשתי העברות. בהעברה הראשונה מילאו ההורים שאלון לתיאור המשפחה, שאלון לתיאור הזוגיות שלהם ושאלון סמכות אישית במשפחת מוצאם. העברת השאלונים השנייה נערכה לקראת סיום למידתם בקבוצה , וכללה שאלון לתיאור המשפחה ושאלון לתיאור הזוגיות שלהם.
אלו שאלונים תקפים ומהימנים המהווים כלי הערכה הנקרא המודל הסירקומפלקסי (אולסון) והוא כולל ממדים שונים לתפקוד במשפחה, אשר נכללו בתיאוריות רבות, שניסו לתאר את הדינמיקה המשפחתית מנקודת הראות של התיאוריה המערכתית והם נחשבים קריטיים להבנה ולטיפול במערכות משפחתיות.
בהכללה ניתנו לממדים אלה שמות: ממד ההסתגלות וממד הלכידות.
המטרה בשימוש בשאלונים אלו הייתה להבין מהי רמת מובחנות העצמי של משתתפי המחקר.
נושא מובחנות העצמי פותח על ידי בואן ומניח שאינדיבידואלים שלא הצליחו להיפרד מבחינה רגשית מהוריהם- ישליכו קשרים רגשיים לא פתורים על ילדיהם ובני זוגם.
ממצאי המחקר

  • בממד ההסתגלות קיים הבדל מובהק לפי חתך של לפני/אחרי ההשתתפות בקבוצות הורים.
    מהו ממד ההסתגלות?
    ממד זה בודק את יכולתה של המערכת הזוגית או המשפחתית לשנות את מבנה הכוח שלה, את יחסי התפקידים שבה ואת החוקים המארגנים את היחסים בה. ממד זה משקף את הגמישות ואת השינוי של המערכת המשפחתית והוא כולל את הפרמטרים הבאים: פיקוח, משמעת, סגנון, משא ומתן תפקידים וחוקים. ואכן, למידה על פי גישת אדלר מצליחה להוביל לשינוי בממד ההסתגלות.
  • בממד הלכידות התקבל שינוי חיובי שהיה מובהק אצל הורים שהגיעו כזוג לקבוצת ההורים ושרמת מובחנות העצמי שלהם הייתה מאוזנת. אצל השאר התקבל שינוי חיובי אך לא מובהק.
    מהו ממד הלכידות? ממד הלכידות משקף את הקשר הרגשי שיש לבני משפחה זה כלפי זה ואת דרגת הקשר או הפירוד הרגשי בין בני המשפחה. הפרמטרים בממד זה הם: קשר רגשי, גבולות, קואליציות, זמן, מרחב, חברים, קבלת החלטות, התעניינות ובילוי זמן פנוי.

לסיכום:
ממצאי המחקר מלמדים על אפקטיביות וחשיבות הלמידה של הורים במסגרת שמלמדת אותם עקרונות הורות יעילה. ולזו, השפעה ישירה וחיובית על התנהלותם היומיומית עם הסביבה ובמקום העבודה, בו הם מבלים שעות ארוכות. לכן, מומלץ לכל הורה, ובוודאי הורה עובד אשר מופעלים עליו לחצים מכיוונים שונים, לקבל הנחיה ותמיכה "איך להיות הורה יעיל".


המאמר נכתב על ידי ליאת זלצר, פסיכותרפיסטית מוסמכת, מרצה ומנחת קבוצות
המתמחה בהרצאות וסדנאות יישומיות
ליום המשפחה, יום האישה ולכל ימות השנה
בנושאי משפחה וזוגיות, קריירה, העצמת נשים ותקשורת בין אישית
www.liatzelzer.co.il   052-3927824   liat_tttt@walla.com

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798