הפסקות בעבודה הצוברות ימי מחלה


תשובה
עפ"י סעיף 4 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, עובד שעבד בחודש פלוני בכל ימי העבודה שבאותו חודש צובר יום וחצי מחלה לכל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 יום.

הערה: עובד שבחודש פלוני לא עבד בכל ימי העבודה שבאותו חודש, צובר לגבי אותו חודש ימי מחלה כדלהלן: 1.5 * (25 / מס' ימי העבודה בפועל בחודש)

אם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן 5 ימים- יראו 21.67 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים.

בתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976, נקבע כי ההפסקות בעבודה המפורטות להלן יובאו בחשבון בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה:

  1. יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם עפ"י חוק ואם עפ"י נוהג או הסכם.
  2. אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
  3. ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד.
  4. חופשת לידה עפ"י חוק עבודת נשים.

בנוסף, לדעתנו (בהסתמך על הסיפא של סעיף 4(ד) לחוק דמי מחלה), יש לראות כעבודה גם כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדינו כדין שכר, דהיינו - תקופה בה עובד חולה וזכאי לקבל דמי מחלה, תקופה בה עובד בחופש וזכאי לקבל דמי חופשה ותקופה בה עובד נמצא במילואים וזכאי לקבל תגמולי מילואים.

בדמ"ר 6860-04-11 מוריס כהן נ' אשטרק פתרונות נכונים בע"מ (ניתן ביום 22.2.2012, בבית הדין האזורי לעבודה, ע"י כב' הרשם ת' סילורה), נקבע כי כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר, או לתשלום אחר שדינו כדין שכר, יראו אותה כתקופת עבודה לצורך חישוב הזכאות לדמי מחלה. דהיינו: במהלך תקופת ההיעדרות המזכה את העובד בשכר, כגון דמי מחלה, ימשיך העובד לצבור ימי מחלה כאילו עבד בפועל, כך שגם בחודשים בהם העובד בחופשת מחלה הוא ממשיך לצבור ימי מחלה.

לפיכך, לדעתנו, נצברו לזכותו של דני (בהתחשב בכך כי לא היו לו היעדרויות מהעבודה במהלך התקופה שלא זיכו בשכר) 27 ימי מחלה = 18 חודשים * 1.5.* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד).המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798