ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול


במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד בין ההסתדרות העובדים ומדינת ישראל-רשות המיסים הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים, משמע סה"כ 90% מינואר 2013 ועד ינואר 2023.
החל מינואר 2023 הניכוי יעמוד על 50% מדמי הטיפול.

 


הכותב:
שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798