היעדרות לצורך בדיקות בתקופת הריון


הילה פורת, עו"ד, משיבה:
עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות, לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחוץ לתחנה עפ"י הפניית התחנה, וכן בדיקות הנעשות על ידי רופא נשים. יחד עם זאת, תקופת ההיעדרות מהעבודה לא תעלה על:
א. לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום - 40 שעות במשך חודשי הריונה.
ב. לגבי אישה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה - 20 שעות במשך חודשי הריונה.
 
במידה והעובדת לא נעדרה מעבודתה לצורך הבדיקות הנ"ל, או שנעדרה מספר שעות חלקי בלבד, אין היא זכאית לתמורה או פיצוי כלשהו. בנוסף יש לציין כי מספר שעות ההיעדרות בתשלום המפורטות לעיל אינן מושפעות מהוותק של העובדת במקום העבודה.
 
בדב"ע נה/159-3 מסדה ליטבאק – עבאדי נ' א. רפאל ושות', עו"ד, נפסק כי היעדרות בת יומיים הנתמכת באישור רפואי, בשל ביצוע בדיקת מי שפיר, נכללת בבדיקות השגרתיות הקשורות בהריון (דהיינו – במסגרת 40 או 20 השעות הנ"ל, לפי הענין).* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד). המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798