``מנקים בכבוד`` – צו הרחבה לעובדי הקבלן בענף הנקיון במגזר הפרטי


הצו ישפר את תנאי השכר של העובדים וישווה אותם לתנאיי העובדים בגופים הציבוריים ויכלול בין היתר:
- תוספת שכר בשיעור של יותר מ- 340 ₪ (מעבר לשכר המינימום);
- תוספת להפרשה לפנסיה (1% מעבר למקובל);
- הענקת קרן השתלמות (7.5% מהשכר ע"ח המעסיק ו- 2.5% ע"ח העובד);
- שי לחגים (כ- 200 ₪ ) ;
- ימי חופשה מיוחדים (לרגל נישואין);
- תוספת לכל יום בדמי הבראה (כמו במגזר הציבורי)של 50 ₪ מעבר למקובל;

רקע:
מזה שנתיים פועלים גופים שונים לשפר את תנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון. הנושא הוסדר בגופים הציבוריים באמצעות הסכם, שקיבל גם תוקף בחקיקה. כעת, באמצעות צו ההרחבה , אנו מוסדרים גם התנאים בגופים הפרטיים.
ההסכם הוגש למשרד הכלכלה בחודש יולי 2013 ואושר לרישום ע"י הממונה על יחסי עבודה, לאחר פרסום כוונה להרחבה וההתייעצויות כפי שמחייב החוק; בין לבין הוגשה עתירה לבג"צ שנדחתה על הסף;

פירוט התנאים:
שיפור תנאי העסקתם של עובדי ענף הניקיון במגזר הפרטי יבוא לידי ביטוי במספר מישורים:

א. תנאי שכר טובים יותר – שכר המינימום של עובדי הניקיון במגזר הפרטי, יעמוד מעתה מעל לשכר המינימום במשק ויתעדכן מעת לעת כלפי מעלה בצמוד להסכמי המסגרת במגזר הציבורי. עובד ניקיון במגזר הפרטי שמועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר של 4,646 ₪ (תעריף שעתי בגובה 24.98 ₪), כאשר שכר המינימום של אחראי משמרת בתחום הניקיון לא יפחת מ-4,852 ₪ (תעריף שעתי – 26.09 ₪). כמו כן, החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק שעתית.

ב. קרן השתלמות לכל עובד – עובדי הניקיון במגזר הפרטי יהיו זכאים מעתה לקרן השתלמות בדומה לעובדי המדינה כאשר הפרשות המעביד יעמדו על 7.5% והפרשות העובד על- 2.5%. המעסיק על פי צו ההרחבה יהיה מחויב להפריש עבור העובד תשלומים חודשיים לקרן ההשתלמות, החל מיום 1.10.2014או תחילת עבודתו של העובד, לפי המאוחר.

ג. הגדלת הפרשות המעביד לקרן הפנסיה - סך כל ההפרשות לפנסיה, הכוללות את חלקו של העובד וחלקו של המעביד, יעמוד אצל עובדי הניקיון במגזר הפרטי על 21.83%, וגם שיעור זה צפוי לעלות באחוז נוסף החל מיולי 2015.

ד. תשלום דמי הבראה על פי תעריף המגזר הציבורי – עובדי הניקיון במגזר הפרטי יקבלו מעתה דמי הבראה הגבוהים ב-13% מהמחויב בדין, כלומר 423 שקלים ליום הבראה. מספר ימי ההבראה ייקבע על פי ויתקם של העובדים כאשר המינימום בקרב עובדים חדשים יעמוד על 7 ימים. התעריף נכלל בערך השעה.

ה. הפרשה לקופת גמל בגין רכיבי החזרי הוצאות – בתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

ו. תנאים נלווים במקום העבודה - שי לחג פעמיים בשנה כאשר עלות כל שי תעמוד לפחות על 212 ש"ח.

ז. סבסוד ארוחות – במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, זכאי לרכוש, בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים בעד אותה ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום העבודה.

ח. בגדי עבודה וציוד – הצו קובע כי על המעסיקים בענף הניקיון לדאוג לספק על חשבונם, לפחות 2 סטים של מדי עבודה, מדי שנה כאשר מובהר בהסכם כי מעתה המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו תשלום פיקדון כלשהו בגין בגדי העובדה או הציוד ולא ינכה על כך שום סכום ממשכורתו של העובד

קישור להסכם הקיבוצי במלואו
 


 

הכותב:
שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798