חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – תיקון מס` 5

 
החוק נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר עבודה או לכל גמול אחר הקשור בעבודה. עד לתיקון החוק אפשר לעובדת אשר הופלתה בשכרה אל מול עובד (בעבודה שוות ערך) לתבוע את הנזק הממוני שנגרם לה, קרי את ההפרש בין שכר העובד לשכרה.
 
אלא שלא תמיד יש בפיצוי הממוני כדי להביא לתיקון העוולה. יש והפער בשכר אינו מביא לכדי פיצוי משמעותי אשר יהיה בו להביא לתיקון הפגיעה בערך השוויון. התיקון לחוק מאפשר לבית הדין לא להסתפק בפיצוי בגין הנזק הממוני וקובע:
 
"בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין".
 
רוצה לומר שבית הדין אינו מוגבל כדי הפיצוי המחושב אריתמטית בין המשכורות אלא יכול לפסוק פיצוי בגין הנזק הלא ממוני (לדוגמה – עגמת הנפש) וזאת בשיעור שיראה לו לנכון.
 
תיקון נוסף בא לנסות ולהסיר את החשש מפני עובדים אשר מתלוננים בשל פגיעה בשוויון בשכר. סע' 6 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מעניק הגנה על מתלונן, וקובע שמעסיק לא יפגע בעובד מחמת תלונה או תביעה שהגיש (או שסייע לאחר להגיש) בנוגע להפרת החוק. התיקון החדש לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד מתקן גם את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ומוסיף להגנת הסעיף גם את איסור הפגיעה בעובד המתלונן על חוסר שוויון בשכר שלו או של עובד אחר.
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.
 
© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798