הזיקנה היא אינדיבידואלית תפקודית

 
תוחלת החיים העולה יצרה "תור זהב" להסכמה ליציאה הכפויה לגמלאות ולהגדרת הזיקנה - בשנות השישים. באותו מועד אנשים יצאו לגמלאות בדרך כלל כאשר נותרה להם דלתא קצרה של שנות  חיים, ומצבם הפיזיולוגי בפועל היה של זקנים.   לדוגמא, "תיאורית ההתנתקות" שהינה תיאוריה גרונטולוגית בסיסית ומכוננת, טענה אז שלמרות הכפייה, התהליך הוא הפתרון הרצוי.  לעובד הפורש בגיל 65 ישנה ציפייה למוות ולמדינה הזדמנות אחרונה להחלפת תפקידים. 
 
המשך העלייה בתוחלת החיים יוצר בהדרגה את ההבנה שהזיקנה אינדיבידואלית – שישנה שונות עצומה במועד הדעיכה הפיזיולוגית של אנשים באותה המדינה.  אגב, השונות הזו באה לידי ביטוי גם בהבדלים הגדולים בין תוחלת החיים הממוצעות של תתי אוכלוסיות באותה מדינה. בכל מקרה, ברור שישנה צעידה לקראת חברה מערבית שבה תתבטל הכרוניזציה של תפקידים על בסיס גיל. המשמעות היא שבעתיד הקרוב נגיע כבר להבדל בתפקודם של אנשי מקצוע בהפרשי גיל של 20, 30 שנים ואף מעבר לכך.
 
מבחינה משקית, המשך העלייה בתוחלת החיים שינה את נקודת האיזון ויצר צורך במציאת נקודת מפגש רצונות חדש בין המדינה לעובדיה. פתרון שניתן היה לשאוף ליישומו גם במסגרת חוק גיל פרישה הקיים.
 
מבחינת הארגון הבודד, נציין שהעובדים אמנם מתנגדים להעלאת גיל הפרישה, אך באופן אישי רבים מהם מבינים שפרישה מוקדמת תרע את מצבם הכלכלי.  בנוסף, בעולם שבו הדיכאון יהפוך  לגורם מוות עיקרי, הרי חוסר תעסוקה וחוסר  משמעות במשך עשרות שנים עלולים לפגוע משמעותית במספר שנות חייו הפוטנציאליות של העובד. 
 
זו גם ההזדמנות לארגון להעסיק עובדים נדרשים מעבר לגילאי הפרישה, ולהפנים ארגונית שאין מדובר עוד בשאלה של גיל בלבד, אלא שאלה של המשך יכולת תפקודית אובייקטיבית, ושאלות הלקוחות כמקובל בהערכת עובדים מתוך הפסיכולוגיה התעסוקתית, כמו צרכים, נטיות ומוטיבציה להמשך עבודה, שיתכן והשתנו במרוצת השנים.
 
יישום ההצעה מבחינת מנהלי משאבי האנוש בארגונים פשוט:
 
בהגיע עובד/ת לגיל פרישה ומביע/ה רצון להמשיך להיות מועסק, המעסיק חייב ולכן יזמן אותו לשימוע.
 
אם המעסיק מעוניין בהמשך ההעסקה, יתבקש להגדיר מחדש את התפקיד המוצע. תפקידו האחרון של העובד לא בהכרח ישמר לו מעבר לגיל הפרישה הידוע כיום, אך תהיה חובה בחוק לשמור על בסיס שכרו האחרון של העובד וזכויותיו הנצברות.
 
גם בהסכמה ההדדית, על כל עובד מעבר לגיל פרישה החובה לעמוד בקריטריון תפקודי-רפואי-קוגניטיבי ידוע ומוכר, המבוסס על המבחנים הגריאטריים הקיימים. במקרה הרצוי והצפוי יהיה בכך ניבוי להצלחה תעסוקתית. במקרה האחר – כלי אבחוני ראשוני חשוב שישרת את העובד למקסום תוחלת חייו.  
 
בספרי "לזרוס לונג בן 213" כבר הצעתי במשותף עם הרופא הגריאטרי המומחה ד"ר גרי סינוף את "מדד סינוף לזקנה" המאפשר לכל אדם, במנותק מגילו ובאופן עצמי, לענות על השאלה: "האם אני זקן?" המדד הפך את הספר למסוקר ביותר בתקשורת לשנת 2012.  התגובות ביטאו צורך ועודדו אותנו להציע גם מדדי בדיקה מקצועיים ותקפים, שניתן בקלות להתאימם לסוגי מקצועות שונים ולשלבם בדו"חות האבחון התעסוקתי המוכרים. שימוש בכלים מקצועיים לשאלת המשך ההעסקה של מבוגרים יכול לייצור את המהפכה הרצויה במהופך – משוק התעסוקה הפרטי לכלל החברה כאן. 

*גרונטולוג, מפעיל תכנית הערכה תפקודית כוללת לשאלת המשך העסקה תוך מיקוד בניתוח ירידות תלויות גיל.

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798