החובה למסור הודעה בכתב למועמד לעבודה

 
האם החובה חלה על כל מעסיק?
 
כן, למעט החריגים הבאים:
 • מעסיק המגייס עובד לעבודה זמנית של עד 30 יום.
 • מעסיק קטן אשר מעסיק עד 25 עובדים.
 • מעסיק בענף ההסעדה.
מה צריך לכלול בהודעה למועמד?
 
את הפרטים הבאים:
 • שם המעסיק ושם המועמד.
 • במקרה שהגורם הממיין אינו המעסיק (מכון מיון למשל) – פרטי הגורם הממיין.
 • היום בו החלו הליכי המיון.
 • התפקיד עליו מתמודד המועמד.
 • שם שולח ההודעה מטעם המעסיק.
ומה יקרה אם לא נמסור הודעה כזו?
 
ראשית, זו הפרה של חובה שבחוק אשר עשויה לגרור סנקציות כספיות משמעותיות:
 • עיצום כספי של 20,420 ₪.
 • קנס מינהלי של 2,000 ₪.
 • קנס פלילי של 14,400 ₪.
ושנית, עשויות להיות לכך השלכות בהליך של תביעה אזרחית של מועמד.
 
ממתי חלה החובה ומה קורה עם הליכי מיון קיימים?
 
החוק פורסם ביום 16.12.2014 ויתחיל לחול לאחר 45 יום, כלומר מסוף חודש ינואר 2015.
 
לגבי הליכי מיון קיימים, דהיינו שהחלו במהלך התקופה שעד סוף חודש ינואר 2015 החובה היא למסור הודעה בתוך חודשיים מיום התחילה, דהיינו עד סוף חודש מרץ 2015.
 

אנו נשמח לעמוד לרשותכם להסברים או הבהרות – armoni.law@gmail.com 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798