טופס 101 לשנת 2015

 
שינויים נוספים:
  • בדברי ההסבר השתנה הנוסח של הגדרת מלגה וקצבה.
  • בדברי ההסבר להגדרתו של יישוב מזכה נאמר "ישוב מזכה - ישוב שחל עליו סעיף 11 לפקודה או סעיף 11 לחוק אס"ח, לפי העניין". גם בכך אין שינוי מהותי (חוק אס"ח הוא חוק אזור סחר חופשי באילת). 
  • בסעיף 6 של חלק ח' חודד (בלי שינוי מהותי) תיאור התנאי לקבלת נקודה בגין משפחה חד-הורית "אני הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד".
  • שינויים מינוריים נוספים בנוסח הטופס.
 

הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798