תקנות לקבלת הסמכה לבודק שכר מוסמך

 
בדצמבר 2011 חוקקה הכנסת את החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, והחוק נכנס לתוקף ביוני 2012. 
בחוק ניתנו סמכויות מסוימות לבודק שכר מוסמך, ועל שר הכלכלה הוטל להתקין תקנות להסמכתם של בודקי שכר מוסמכים. עד להתקנת תקנות אלה ניתנו הסמכויות, לתקופת מעבר של שנה וחצי, לרואי חשבון. תקופת מעבר זו הסתיימה בדצמבר 2013, ותקנות אין. סוף סוף, באיחור של קרוב לשנה, אושרו בוועדת העבודה והרווחה תקנות המפרטות את התנאים לקבלת הסמכה לבודק שכר מוסמך (פרוטוקול הישיבה של ועדת העבודה והרווחה). התקנות טרם פורסמו בקובץ התקנות.
לקבלת ההסמכה יש לעבור הכשרה ובחינות, וכעת יש להמתין להקמת הגופים שיעסקו בכך.  
 
 

הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798