עדכון שכר המינימום

  • החל מיום 1.4.2015 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,650 ₪.
  • החל מיום 1.8.2016 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,825 ₪.
  • החל מיום 1.1.2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,000 ₪.
  • החל מיום 1.4.2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על 52 אחוזים מהשכר   
  • הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה ולא פחות מ-5,000 ₪.
  • סכום שכר המינימום לא יפחת בשום מקרה, עקב עדכונו על פי הסכם זה.
סופית: היועץ המשפטי לממשלה,מאשר לעגן בחקיקה עוד בתקופת הבחירות את המתווה שסוכם בין נציגי המדינה לנציגי הסתדרות העובדים בדבר העלאת שכר המינימום לסך של 5,000 שקל, ב-3 פעימות. 
אין אישור להצמדת שכר המינימום ל52% משכר הממוצע במשק
 

הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798