על מנהלים ואישיות נרקיסיסטית

נדגיש, כי כל מנהל מביא איתו תמהיל מגוון, ולפעמים מורכב, של מאפיינים אישיותיים. מנהלים בעלי אישיות נרקיסיסטית נבדלים זה מזה הן במרכיבי האישיות הנלווים והן במינון של הקווים הנרקיסיסטיים. ניתן להבחין, למעשה, ברמות שונות של נרקיסיזם, על פני רצף. בקצה האחד מיוצגים קווים נרקיסיסטיים מתונים, כאשר בקצה השני מיוצגת הפרעת אישיות נרקיסיסטית, שהיא משמעותית וחריפה יותר מבחינת המטען השלילי וההשלכות הארגוניות הנובעות ממנה.

נבחן כיצד "נראה" ומתנהג מנהל בעל אישיות נרקיסיסטית. במקרה של קווים נרקיסיסטיים מתונים, בד"כ מדובר בדמות הנתפסת כיותר כאריזמתית, במנהל שמחצין ביטחון עצמי גבוה. למרות שגישתו הבינאישית יהירה, הוא מצליח לעצב סביבו סמכותיות וענייניות, תוך שהוא מכוון עצמו לעמדות משמעותיות יותר בתוך הארגון. תחושת הגרנדיוזיות, כשהיא במינון לא מופרז מדי, עשויה דווקא להניע את המנהל ולהזין את המוטיבציות הפנימיות שלו לאפיקים חיוביים וחיוניים בתפקיד, כמו נכונות להשקעה, הישגיות, יוזמה והעזה. בשל כך, ניתן לראות לא פעם במינון נכון של מרכיב נרקיסיסטי באישיות, כמרכיב חיוני להצלחה של פרטים המתפקדים כמנהלים בארגון.

ברם, ככל שהמרכיב הנרקיסיסטי באישיות הינו מוגזם וקיצוני (כמו במקרה של הפרעת אישיות נרקיסיסטית), כך נעשות ההשלכות הבינאישיות והארגוניות שליליות וקיצוניות יותר. מנהלים אלו משקיעים אנרגיה רבה ומוגזמת בהתפעלות מעצמם, בהשבעת רצונם האישי (טיפוח האגו) - 

לא פעם על חשבון המטרות הארגוניות והאפקטיביות הניהולית שלהם. מנהלים אלו נוטים לחלק את הכפיפים שלהם ל"מקורבים" ולכאלה שאינם כאלה. יצירת קבוצת "מקורבים" (ולמעשה – "אומרי הן"...) משמשת בצורה לא מודעת מעין "קבוצת תמיכה" המחזקת, תומכת ומזינה את האגו והעצמי הנרקיסיסטי. בשל תחושותיהם הגרנדיוזיות המוגזמות, כפיפים מוכשרים עלולים להוות "איום", ומנהליהם אלו עלולים לפעול במרץ על מנת "לנטרל" את אותם כפיפים, להגיב כלפיהם בזלזול, בהתעלמות או בהפחתת הישגיהם, לעיתים בדרך של מאבק הרסני וטוטאלי, תוך היצמדות נוקשה לפנטזיות הבלתי מציאותיות של עצמם.

ראינו, אם כן, כי מידה מתונה של אלמנטים נרקיסיסטיים באישיות מהווה כח מניע בקרב מנהלים, במיוחד שאלו מתמזגים בצורה הרמונית עם משאבי אישיות חיוניים אחרים. לעומת זאת, ברמה החריפה של הפרעת אישיות נרקיסיסטית, עלולות להגרם השלכות טראגיות לארגון ולעובדים מוכשרים בו.


קוראים המעוניינים להציג שאלות ולקבל מידע נוסף מוזמנים לכתוב אל מוטי כהן, המכון לפסיכולוגיה תעסוקתית, ההסתדרות 26 (מגדל פלינר) פתח-תקוה 49540.
דוא"ל: 
psychol@zahav.net.il.

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798