שינוי באופן הדיווח עבור הטבות שכר בתקופת חל``ד/חל``ת - חוזר המוסד לביטוח לאומי

 
להלן תקציר השינוי:
הטבה המשולמת בתקופת חל"ת- 
הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת (החל מהחודש הראשון של החופשה), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת. 
על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. 
לתשומת ליבכם , סכום ההטבות הינו בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 5 לתקנות תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח – כללי הפריסה.
 
להזכירכם, עבור תקופת החל"ת ישולמו דמי ביטוח עבור החודשיים הראשונים המלאים בגין העובד ע"י המעסיק בטופס 102 ייעודי לנושא.
 
אופן הדיווח עבור הטבה בתקופת חל"ת:
ההטבה תדווח בטופס 102 כתשלום נוסף (בקוד 3 או 6).
 
הלכה למעשה
עבור עובד בחל"ת, אשר משולמת לו הטבה במשך החודשיים הראשונים שלו בחל"ת, יופקו בגינו טפסי 102 עם קוד 1 – "תשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחופשה ללא תשלום" – בגין תקופת החל"ת.
 וגם קוד 3 או 6 בגין ההטבה שולמה ויוחסה לחודש עבודה אחרון.
 
מצ"ב דוגמאת טופס 102 לעובד בחל"ת אשר שולם לו בונוס:
102 הכולל קוד 1 "תשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחופשה ללא תשלום" בגין דמי הביטוח לתקופת חל"ת וגם קוד 6 בגין הבונוס.
 
 
דגשים:
  1. קוד 3 או 6 יופקו גם לאחר תום תקופת החודשיים הראשונים ועד לתקופת חל"ת של 12 חודשים.\
  2. מקרים שבהם תקופת חל"ת חרגה משנה והעובד המשיך ליהנות מידי חודש מהטבות שכר גם לאחר שנה (12 חודשים), יועברו כחריגים לבדיקת משרד ראשי – מערכת הר-גל תמנע זאת באופן אוטומטי.
הטבה המשולמת בתקופת חל"ד/ שמירת הריון-
תשלום ההטבה בתקופת חופשת לידה חייבת בניכוי ותשלום דמי ביטוח. 
ההטבה תשויך לחודש עבורו נתנה וינוכו וישולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם.
בחודש חופשת הלידה תהיה אפשרות לדווח גם שווי הטבה או תשלום.
הערה חשובה: ההטבה לא תשלול זכאות לדמי לידה.
 
אופן הדיווח:
ההטבה תדווח בטופס 102 בקוד מיוחד (55- שוטף ו-56- מתקן), כולל פרטי העובדים בגב הטופס.
דגשים:
  1. במידה והדו"ח מכיל מעל ל-9 עובדים יש להעביר את הדו"ח, כולל פרטי העובדים בגב הטופס, באמצעות שידור הטופס בלבד (בקוד זה ניתן לדווח בגב הטופס מעל ל- 9 עובדים).
  2. ניכוי דמי הביטוח מהעובד יתבצע לפי שיעורי מופחת ומלא בהתאם למעסיק עיקרי / משני.
  3. חודשי החל"ד אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף.
  4. הפרשים לחיוב עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקוד מיוחד (35-הפרשים חל"ד, 36-מתקן הפרשים חל"ד) כולל פירוט העובדים בגב הטופס (מעל ל-9 עובדים- באמצעות שידור טופס).
  5. הפרשים לזיכוי עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקובץ זיכויים (קוד 7) עם סיבת החזר 8- הפרשי הטבה בחל"ד.
הערה:
במידה ובמהלך החל"ד מתבצע תשלום בונוס-חד פעמי, תשלום זה יפרס. דהיינו יתכן כי בנוסףלטופס 102 עם קוד 55 יתקבל גם קוד דיווח 3 או 6. 
 
דוגמאות:
טופס 102 קוד 55 ו- 35:
 
גב טופס לקוד 55: 
 
 
גב טופס לקוד 35:
 
יישום בהר-גל
הנושא יתעדכן  באופן אוטומטי במסגרת עדכון התוכניות לחודש יוני 2015.
 

הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798