האם רשאית מעסיקה לקזז שכר של עובד בגין גלישה באינטרנט במהלך שעות העבודה ?

 
התובע הועסק במשך שנתיים כמנהל  תחום צעצועים בנתבעת, התובע פוטר מעבדתו.אחת מטענות הנתבעת הייתה כי בסמוך לפיטורי התובע  נבדקה רשימת ההיסטוריה במחשב שבו עבד ונמצא כי העובד היה עסוק במשך שעות בצפייה בסרטים ובסדרות באינטרנט.בבדיקה מקיפה יותר התברר כי 50% מהזמן העובד היה עסוק בצפייה בסרטים הקשורים לתחביבו שהוא רכיבת אופניים,בנוסף נבדקו המיילים שנכנסו למחשב וכולם היו לא בענייני עבודה. טענת החברה היא שכתוצאת מצפייה בסדרות ובסרטים באינטרנט " התובע גנב שעות עבודה מהנתבעת" . נוכח הרמייה שחשה החברה התובע פוטר לאלתר ולא נערך לו שימוע כדין.
 
בית הדין פסק בת"א יפו - לעניין השימוע נקבע כי הנתבעת לא ערכה את השימוע "בלב פתוח ובנפש חפצה",העובד זומן לשימוע עוד באותו היום בו פוטר, בשימוע לא הוצגה בפני העובד טענת הגלישה באינטרנט, ולכן העובד לא יכול להתייחס לטענה לגופו של עניין, בית הדין פסק כי על החברה לשלם לעובד משכורת אחת בגין אי עריכת שימוע שלא כדין בגובה של 8000 ₪.
 
בסוגיית הגלישה פסק בית הדין כי הראיות שהוצגו בפניו היו מטעות מכיוון שבספירת שעות הצפייה בסרטים נכללו שעות בהם העובד צפה במחשב בביתו בלילה מחוץ לשעות העבודה. כן נפסק כי הראיות הובאו ע"י מנהלת הנתבעת ולא ע"י מומחה מחשבים דבר שהקטין את  במשקלן וכן נראה כי בחירת השעות הייתה סלקטיבית. בית הדין פסק לעניין הגלישה באינטרנט כי :
  • יש לקבוע נהלים לעניין גלישה באינטרנט
  • להזהיר את  העובדים 
  • לקבוע תקנון 
  • על המעביד לפקח על עובדיו בשעת אמת ולא להגיש תביעה שכנגד להשבת שכר בגין גלישה לאחר זמן רב, וזאת כתוצאה מתביעה שהוגשה ע"י העובד.
בית הדין דחה את רכיב התביעה להחזר הפרשי שכר בגין הצפייה בסרטים וקבע כי  הטענה ש-" 50% מעבודת התובע בנתבעת נעשתה לענייניו הפרטיים אינה מבוססת אלא נזרקה לחלל האוויר"
 

עו"ד ליאת בהר כהן הינה עורכת דין בעלת ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה והסכסוכים העסקיים ומשמשת כיועצת משפטית לחברות בשליטה ישראלית ו/או בינלאומית, בפריסה ארצית, בתחום דיני העבודה. 

 
 
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798