התפטרות לצורך טיפול בילד

 
לעובד ולאישתו נולד ילד, בנם הרביעי ובחלוף חצי שנה מהלידה  ביקש התובע להתפטר מכוח סעיף 7 לחוק פיצויים. 
חברת איזוטופ הציעה לתובע גמישות בשעות העבודה על מנת להשאירו בחברה אך התובע לאחר שקילת ההצעה השיב להצעה בשלילה וביקש לעזוב.
תביעה זו קמה מאחר שאיזוטופ טענה שהעובד לא התפטר לצורך טיפול בבנו כיון שזה נכנס למעון ובכל מקרה החברה הציעה לעובד תנאי עבודה  בשעות גמישות שיאפשרו לו לטפל בתינוק.
 
בית המשפט פסק כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים.
 
"7(א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים...
 
(ב)הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחויבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:
 
(1)בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה;
 
 
(2)הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;
 
(3)בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד"
 
כב' השופטת טרכטינגוט הסבירה שהחוק מחייב שני תנאים מצטברים:
  1. התובע התפטר חצי שנה לאחר לידת בנו.
  2. אשתו חזרה לעבודתה .
החוק ניתן לפרשנות בהרחבה ואין בו תנאים לקבלת הפיצויים. לא נקבע כי האב חייב לטפל בבנו כל הזמן ולכן אין בהכנסתו במעון כדי לפסול את זכאותו לפיצויים. אשתו של התובע עובדת בחלק מהשבוע בשעות אחר הצהרים ובימי שישי והמעון אינו פועל בימי שישי. כב' השופטת אף הביעה את מורת רוחה מטענתה של איזוטופ כי אם התפטר העובד לצורך הטיפול בבנו הרי שלא היה צריך להכניסו למעון. כמו כן העובד לא חייב לקבל את תנאי ההעסקה הגמישים שהחברה הציעה לו, העובד לא התחיל לעבוד במקום אחר ומכל הטעמים האמורים לעיל נקבע כי העובד התפטר מכוח סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים והוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים.
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במקרים בהם האב בוחר לעזוב את עבודתו ולטפל בילדים. אין ספק שפסיקה זו תעודד את התופעה המבורכת.  
 

עו"ד ליאת בהר כהן הינה עורכת דין בעלת ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה והסכסוכים העסקיים אשר משמשת כיועצת משפטית לחברות בשליטה ישראלית ו/או בינלאומית בפריסה ארצית בתחום דיני העבודה. 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798