עדכון פסיקה - אין חובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון אם לא הציגה אישור על הריונה

 
כדי שהמעסיק יוכל לקבל אישור פיטורים עליו להוכיח כי הסיבה לפיטורים, אינה קשורה להריונה של העובדת. משרד הכלכלה רשאי לאשר את הפיטורים ממועד ההחלטה בבקשה, או ממועד רטרואקטיבי אם ביקש זאת המעסיק.
 
במקרה שנדון לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה נקבע כי אין די באמירה של עובדת כי היא בהיריון כדי לחייב את המעסיק לפנות בבקשה לקבלת היתר לפיטורים. כאשר עובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ורק אם הוצג, המעסיק מחויב לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים.
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798