הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

עובד אשר עלות נסיעותיו נמוכה מהתקרה, ישולם לו החזר נסיעות בתחבורה ציבורית על פי עלות הנסיעה היומית בפועל.

בשלב זה הפחתת התעריף רלוונטית לחברי התאחדות התעשיינים בלבד, אך בכוונת הצדדים לפנות לשר הכלכלה על מנת להרחיב את הוראות ההסכם ולהחילן על כלל העובדים במשק, ואנו נעדכן בהתאם.

בהזדמנות זאת נציין כי עובד הנעדר, מסיבה כלשהי, אינו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כמו כן, עובד המוסע לעבודה וממנה ע"ח המעסיק או מטעמו אינו זכאי לדמי נסיעה. מי שמוסע בכיוון אחד בלבד, יהיה זכאי להחזר עד מחצית הסכום הנ"ל.


הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798