הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

 
ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים:
החל מיום 1.7.2016 יעלה שיעור ההפרשה ל- %5.75
החל מיום 1.1.2017 יעלה שיעור ההפרשה ל- %6
 
תשלום מעסיק לרכיב תגמולים:
החל מיום 1.7.2016 יועלו דמי הגמולים ל- %6.25
החל מיום 1.1.2017 יעלה שיעור ההפרשה ל- %6.5
 
בשלב זה הגדלת שיעורי ההפרשה רלוונטיים למעסיקים החברים בנשיאות הארגונים העסקיים בלבד. כנהוג, בכוונת הצדדים לפנות לשר הכלכלה והתעשייה על מנת להרחיב את הוראות ההסכם ולהחילן על כלל העובדים במשק, ואנו נעדכן בהתאם.
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798