פנסיה וחופשה שנתית – תסמנו ביומן את יולי הקרוב

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסיה
 
ביום 5.2.2016 נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק קופות גמל אותו סקרנו באיגרת קודמת. על פי עמדת משרד האוצר משמעות התיקון הייתה שמרבית המעסיקים במשק חייבים היו להגדיל את חלקם בהפקדות לפנסיה לשיעור של 7.5%! 
 
למרות שהתיקון לחוק בוצע עוד באוגוסט 2015, הרי הסערה, נוכח המשמעות הכספית העצומה של שינוי זה, כמקובל במחוזותינו, פרצה רק בדקה ה- 90'.
 
הפתרון שהושג הינו הסכם קיבוצי שנערך בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים (לנוסח ההסכם הקיבוצי לחצו כאן).
 
ההסכם הקיבוצי נחתם על בסיס הצהרה של משרד האוצר, כי יבוצע תיקון חקיקה והתאמה של תיקון 12 להסכם. לפני ימים ספורים פורסמה הצעת חוק בהתאם (לחצו כאן לנוסח ההצעה).
 
שימו לב – כניסת ההסכם לתוקף תלויה בכך שינתן על ידי שר הכלכלה צו אשר ירחיב את תחולתו  על כלל המשק. צו כזה עדיין לא ניתן כעת.
 
בהנחה שההסדר יכנס לתוקף, מה יקרה?
 
ראשית, חלק ההפקדות לפנסיה של המעסיק יגדל בשתי פעימות – ב- 1.7.2016 ל- 6.25% וב- 1.1.2017 ל- 6.5%.
 
שנית, גם העובד ידרש להגדיל את חלקו, בפעימה הראשונה ל- 5.75% ובשנייה ל- 6%.
 
שלישית, בכל הנוגע לביטוחי מנהלים, הפיצול בין רכיב התגמולים לבין רכיב הכיסוי הביטוחי בתשלומי המעסיק, יעשה באופן הבא:
ברכיב התגמולים חובה יהיה להפקיד לפחות 5%.
אם עלות הכיסוי הביטוחי לעובד תהיה נמוכה יותר מיתרת חלקו של המעסיק (עד לשיעור הנ"ל של 6.25/6.5). ההפרש יופקד גם הוא לרכיב התגמולים.
אם עלות הכיסוי הביטוחי לעובד תהיה גבוהה יותר, על המעסיק יהיה לשאת בתוספת העלות עד לשיעור של 2.5% (דהיינו בסה"כ 7.5%).
 
בחודשים הקרובים שנותרו עד יולי, צפויות הממשלה והכנסת להשלים את תהליך החקיקה ושר הכלכלה אמור להוציא צו הרחבה ואף לתקן את האישור הכללי בעניין ס' 14.
 
הגדלת מכסת החופשה השנתית
 
בראשון ליולי הקרוב יכנס לתוקף תיקון לחוק חופשה שנתית.
 
התיקון מגדיל את מכסת ימי החופשה השנתית לה זכאים עובדים בעלי ותק של עד 4 שנים, מ- 14 ל- 15 ימים.
 
שימו לב – מדובר בימים קלנדריים הכוללים את המנוחה השבועית.
 
במונחים של ימי חופשה 'נטו' משמעות התיקון היא שמועסקים בשבוע עבודה של 6 ימים יקבלו 13 ימי חופשה בשנה במקום 12 (דהיינו יצברו 1.083 ימי חופשה לחודש במקום 1 ימים כפי שצברו עד עכשיו) ואילו מי שמועסק בשבוע עבודה של 5 ימים בשבוע יהיה זכאי ל- 11 ימי חופשה בשנה (0.916 לחודש) במקום 10 ימים (0.83 לחודש).
 
חצי שני לאחר מכן,  ביום 1.1.2017, יינתן יום חופשה נוסף לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנים, כך שהם יקבלו 16 ימי חופשה בשנה (כלומר, בשבוע עבודה של 6 ימים – 14 ימים 'נטו' ובשבוע עבודה של 5 ימים 12 ימי חופשה 'נטו'). 
 

ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 03-6005553

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798