מהו כיסוי למקרה מוות (ביטוח חיים או פנסיית שארים)

 
קופת גמל –
כמו שכבר ציינתי בעבר, קופת גמל היא מכשיר חיסכון "ערום". עם זאת, קיימות קופות גמל שהחוסכים בהם צורפו לביטוח חיים קבוצתי בסכום נמוך. בכל מקרה מדובר בכיסוי לא מספק בשום מקרה. בעת מות המבוטח, המוטבים אותם ציין המבוטח בעת ההצטרפות יקבלו את היתרה הצבורה בקופת הגמל. הסכום ישולם בסכום אחד.
 
ביטוח מנהלים –
בביטוח המנהלים, הכיסוי למקרה מוות מורכב מ 2 חלקים –
 
א.      הצבירה – הסכום הצבור בביטוח המנהלים ישולם למוטבים בסכום חד פעמי (כמו קופ"ג).
ב.      ביטוח חיים –המוצר כולל ביטוח חיים מובנה (ניתן לויתור). סכום הביטוח נקבע בהתאם לצרכיו ורצונו של המבוטח. סכום הביטוח יכול להיות כולל הצבירה או לא כולל הצבירה. סכום הביטוח יכול לפחות בהתאם למנגנון מיוחד המובנה בחלק מהמוצרים. הביטוח יכול להיות משולם כתשלום חודשי לתקופה שנקבעת על ידי המבוטח בהתאם לצרכיו.
 
החיסרון המרכזי של ביטוח החיים בביטוח המנהלים הוא עלות הביטוח שהולכת ועולה ככל שגיל המבוטח עולה ומכאן הביטוחים הפוחתים לסוגיהם שנועדו לשמור על עלות ביטוח סבירה לאורך השנים.
 
קרן פנסיה –
בקרן הפנסיה קיים ביטוח מובנה הנקרא פנסיית שארים. מדובר בביטוח חיים המשלם סכום חודשי לשארי המבוטח (בן/ת זוג ו 2 ילדים עד גיל 21). התשלום החודשי (תלוי מסלול ביטוח), יהיה 60% לאלמן/נה ו 20% לכל ילד. הבעיה היא % ממה. שיעור הכיסוי לפנסיית שארים נקבע על פי גיל ההצטרפות של המבוטח והוא קטן דרמטית עם השנים כך שבגיל הצטרפות של 40 שיעור הכיסוי הוא 50% ומטה מהשכר המבוטח. חשוב לציין כי בתקנונים החדשים של קרן מקפת וקרן מבטחים, שיעור הכיסוי נקבע על 100% עד גיל 46 לערך ורק אז מתחיל לרדת.
היתרון הגדול של פנסיית השארים היא העלות הנמוכה יחסית של הביטוח.
 
החסרונות של פנסיית השארים הם – הכיסוי הנמוך במרבית קרנות הפנסיה (גיל כניסה), והעובדה שמדובר בביטוח הדדי. גם במקרה של פנסיית שארים קרן הפנסיה נכנסת למעשה לגירעון אקטוארי ביחס לשארי המבוטח והכיסוי מגיע מהשתתפות המבוטחים האחרים בקרן הפנסיה (איזון דמוגרפי), כלומר, כל החיסכון של כל המבוטחים האחרים בקרן קטן בגובה התשלומים המשולמים למקבלי פנסיית השארים.
 
 
 

הכותב: גדעון רוזמן, עוסק בכלכלה ופיננסים כבר למעלה מ 25 שנה. בעל ניסיון רב שנים במערכת הבנקאית וסוכן ביטוח מורשה. מר רוזמן בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ובעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. 

gidon@adrt.co.il   |    052-7350647

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798