אופן חישוב דמי חופשה

 
בשלב הראשון יש לחשב את מספר ימי החופשה המגיעים לעובד.
 
ובשלב השני – 
 
  • לעובד שמקבל שכר על בסיס חודשי -  שכר העבודה שהעובד היה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד.
  • לעובד בשכר שמקבל שכר על בסיס יום/שעה - 
אם עבד פחות מ- 75 ימים רצופים מדובר על תמורת חופשה בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.
 
אם עבד יותר מ- 75 ימים רצופים – 
 
מס' ימי חופשה המגיעים לעובד  X 

שכר רבע השנה שקדמה לחופשה
90

 
(הערה: אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה). 
 
בע"ע 718/07 רות צרויה ואח' נ' מגוון אירועים בע"מ, נפסק כי חישוב דמי חופשה שנתית לעובד אשר עבד חודשי עבודה לא מלאים יערך לפי היקף המשרה המלא ביותר בשנה שקדמה לחופשה ולא לפי היקף ההשתכרות המלא ביותר.
 
בע"ע 442/08 רון עמי צברי נ' טלירן (1993) בע"מ, נפסק כי פדיון חופשה לעובד, ששכרו הופחת כ-3 חודשים לפני סיום העסקתו, יחושב על פי שכרו הרגיל, טרם ההפחתה, מאחר ולא ניתן לראות בשכר העובד לאחר ההפחתה, כשכר הרגיל לעניין פדיון החופשה המתייחס לכל תקופת עבודתו. יחד עם זאת, לתשומת לבכם, פסק הדין עוסק בחישוב ערך יום חופשה לענין תשלום פדיון חופשה ולא דמי חופשה.
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (נובמבר 2015) של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. 

עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה
 
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798