עדכון שכר המינימום ועדכון תעריף יום הבראה


עדכון שכר המינימום 

החל מיום 1.7.2016, יעודכן שכר המינימום למבוגרים, לנוער עובד ולבעלי יכולת עבודה מופחתת. 

להלן עדכוני השכר: 

שכר מינימום למבוגר 

שכר המינימום החודשי
(עד 43 שעות שבועיות)
שכר מינימום לשעה שכר המינימום היומי
(6 ימים בשבוע) 
שכר המינימום היומי
(5 ימים בשבוע)
4,825 ש"ח 25.94 ש"ח 193.00 ש"ח 222.76 ש"ח

שכר מינימום לנוער 

גיל שכר מינימום חודשי 
(עד 40 שעות שבועיות)
שכר מינימום שעתי
עד 16 3,377.50 ש"ח 19.52 ש"ח 
עד 17 3,618.75 ש"ח 20.92 ש"ח
עד 18  4,004.75 ש"ח 23.15 ש"ח 
חניך 2,895.00 ש"ח  16.73 ש"ח

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת 

שיעורי יכולת עבודה ב- % שכר מינימום חודשי שכר מינימום שעתי
19-30 1,447.50 ש"ח 7.78 ש"ח
30-40 1,930.00 ש"ח 10.37 ש"ח
40-50 2,412.50 ש"ח 12.97 ש"ח
50-60 2,895.00 ש"ח 15.56 ש"ח
60-70 3,377.50 ש"ח 18.15 ש"ח
70-80 3,860.00 ש"ח  20.75 ש"ח 

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ש"ח. 

התשלום ליום הבראה במגזר הפרטי נשאר ללא שינוי ועומד על סך של 378 ש"ח ליום. 

לשימושכם/ן, להלן מספר ימי הבראה להם זכאי עובד על פי צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה: 

בתום שנת העבודה הראשונה 5 ימי הבראה
עבור שנת העבודה השנייה והשלישית 6 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית 7 ימי הבראה לכל שנת עבודה 
עבור שנת העבודה ה- 11 עד ה- 15 8 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה ה- 16 עד ה- 19  9 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה ה- 20 ואילך 10 ימי הבראה לכל שנת עבודה
 

 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798