חופשת אבהות - תיקון לחוק עבודת נשים, תשי``ד-1954

 ההיעדרות תהיה בהתאם לחלוקה הבאה:

א. שלושת ימי ההיעדרות הראשונים יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד. אם אין לעובד יתרת ימי חופשה - שלושת הימים הראשונים יחשבו כחופשה ללא תשלום.
ב. שני ימי ההיעדרות הנותרים יחשבו כימי מחלה, ויופחתו מיתרת ימי המחלה העומדת לזכות העובד. עובד אשר משולמים לו ימי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 ,יהיה זכאי לתשלום של %50 משכרו עבור כל אחד משני הימים הללו.
 
חשוב לציין כי ימי היעדרות אלה יבואו בחשבון במניין ימי המחלה שהעובד זכאי להם בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), ש"ס-2000.
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798