פיצויים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על רקע מגדר.

 
סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988 קובע: 
"2.    (א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:
(1)   קבלה לעבודה;
(2)   תנאי עבודה;
(3)   קידום בעבודה;
(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;
(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;"
בסעש (י-ם) 49329-03-14 נידונה תביעתן של 2 חוקרותבמוסד לביטוח לאומי אשר עבדו מאז שנת 2012 ביחידה בה עובדים 4 חוקרים גברים בנוסף אליהן. אופי העבודה ביחידה הוא של צוותים המורכבים מזוגות בדרך כלל כאשר רוב העבודה מתבצעת בשטח, בביצוע מעקבים וצילומי וידאו. 3 מתוך 4 החוקרים פנו לממונים עליהם בטענה שאינם מוכנים לעבוד עם נשים, אם מטעמים הלכתיים ואם מחשש לתלונה בגין הטרדה מינית מצד התובעות. 
התובעות הוכיחו את טענתן לאפליה והתנכלות על רקע היותן נשים ואילו הנתבעים לא הצליחו להפריך טענה זו. אחת התובעות התפטרה בעקבות האפליה.
בית הדין קבע כי "מקובלת עלינו במלואה טענת הנציבות כי העדפה של עובדים לעבוד עם מגדר מסויים, כאשר הדבר אינו מתחייב ממהות התפקיד ואופיו, אינה שיקול חוקי או ראוי, ואין לו מקום בשיקולי המעסיק, בוודאי לא כאשר מדובר בגוף ציבורי. עצם ההחלטה לבחור באפשרות של "הפרדה מגדרית" על מנת לפתור סירוב של עובדים גברים לעבוד עם נשים אינה מידתית, סבירה או חוקית".
עוד קבע בית הדין כי "כאשר מתגלות תופעות של אפליה במקום העבודה על המעביד לפעול תחילה לבירור העובדות תוך מתן הזדמנות לשני הצדדים להשמיע את גרסתם, ולאחר מכן – אם אמנם מתברר כי היתה אפליה - לפעול ליצירת סביבת עבודה שוויונית ונקיה מאפליה."
מאחר שלא נעשה ניסיון אמיתי לקבל את תגובתן של התובעות לדברים שנאמרו על ידי החוקרים והמוסד לביטוח לאומי לא דאג ליצור עבורן סביבת עבודה חפה מאפליה והתנכלות על רקע היותן נשים פסק בית הדין פיצויים ע"ס 80,000 ₪ לאחת התובעות וסך של 90,000 ₪ לשניה. עוד קבע בית הדין כי התובעת שהתפטרה עשתה כן בגלל האפליה ותוכר בדין מפוטרת ומכאן זכאית להשלמת פיצוייה.
 

 

עו"ד ליאת בהר כהן הינה עורכת דין בעלת ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה והסכסוכים העסקיים אשר משמשת כיועצת משפטית לחברות בשליטה ישראלית ו/או בינלאומית בפריסה ארצית בתחום דיני העבודה. 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798