מצלמות האבטחה עלולות לחשוף אותך

 
בשנים האחרונות, נדרשו בתי הדין לעבודה לנושא התקנת מצלמות במקומות עבודה )לרבות
בפסק דין חדש אשר ניתן לפני מספר שבועות(. במקרים אלה קבעו בתי הדין שורה של
כללים, אשר עמידה בהם יש בה כדי להגן עליכם, המעסיקים, מפני תביעות עובדים והוצאות
מיותרות:
 
1. הבחנה בין התקנת מצלמות גלויות לבין מצלמות נסתרות - הדרך ה"בטוחה"
ביותר להתקנת מצלמות בסביבת עבודה היא הצבתן באופן גלוי ויידוע העובדים על
הצבתן.
כך למשל, במקרה בו המעסיק התקין מצלמות גלויות על מנת למנוע עבירות
פליליות מצד לקוחות ועבירות משמעת של העובדים, קבע בית הדין לעבודה כי
התקנת מצלמות כצעד מניעתי היא אמצעי ניהול לגיטימי, בתנאי שהיקף הצילומים
ומשכם קשור להתנהלות העסק והעובד יודע מראש שהוא חשוף לצילומים.
מנגד, נפסק כי אם מדובר בהצבת מצלמה נסתרת, אשר העובד כלל לא מודע
לאפשרות קיומה, יש בכך משום חדירה לפרטיות.
 
2. הבחנה בין התקנת מצלמות בסביבת עבודה פרטית לבין התקנת מצלמות
באזורים ציבוריים - באזורי עבודה הפתוחים לכל ואשר אינם בגדר סביבת עבודה
פרטית, התקנת מצלמות גלויות אינה פוגעת בפרטיותו של העובד. מנגד, הצבת
מצלמה גלויה במשרדו של עובד חרף התנגדותו, מהווה פגיעה בפרטיותו, והרעת
תנאים המזכה בפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות העובד.
 
3. הסיבה להתקנת המצלמות - בית הדין מביא בחשבון גם את הסיבות להתקנת
המצלמות, ובמקרים מסוימים נקבע כי עובדים לא יהיו זכאים לכל פיצוי, כאשר
התקנת המצלמות נעשתה לצורך הגנה על העובדים ועל תכולת העסק.
כך למשל, במקרה בו הוצבה רשת של מצלמות אבטחה במשרד רו"ח, בשל
הסתבכות של אחד השותפים במשרד עם השוק האפור. אחת העובדות במשרד
הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, וטענה כי התקנת המצלמות פגעה בה
ובפרטיותה, עד כדי כך שלא יכלה להמשיך בעבודתה ונאלצה להתפטר. בית הדין
לעבודה קבע כי התקנת המצלמות במקרה זה, אינה מהווה הרעה מוחשית בתנאי
העבודה, ואינה מהווה נסיבה המצדיקה התפטרות, המזכה בפיצויי פיטורים. 
 
חשוב לציין כי למרות הכללים שנקבעו, עדיין נשאר תחום אפור רחב בנושא זה, ובתי הדין
לעבודה פוסקים בתביעות של עובדים הנובעות מהתקנת מצלמות במקומות העבודה, על פי
בחינת הנסיבות ומידת הפגיעה בעובד בכל מקרה לגופו.
לכן, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי טרם התקנת מצלמות במקום העבודה. 
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798