מחלת ילד – ספירת ימים משותפת להורים

 

מצב דברים זה יצר עיוות כאשר ההורים שניהם עובדים וביקשו לחלק את הנטל, שכן 'ההחלפה' איפסה את ספירת הימים.

ביום 6.8.2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) באופן שבכפוף להצהרה מתאימה על כך ששני ההורים עובדים, הספירה תימשך ברצף. כך למשל אם הורה אחד שהה לצד הילד במשך יומיים הרי אם ביום השלישי יחליף אותו ההורה האחר, יהיה זה האחרון זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% בגין יום זה ול- 100% מן היום הבא ואילך.

 


 
ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 6713412 | Israel | 03-6005553
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798