מדיניות אכיפה חדשה למשרד הכלכלה

 
נדגיש מספר נקודות – ראשית, כוונת המשרד הינה להתמקד בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות של עובדים; שנית, למעט חריגים תלונות בגין הפרות שתוקנו לא תטופלנה על ידי המשרד; ושלישית, בפרק 2 למדיניות נקבע הסדר שנועד למקד את האכיפה בהפרות משמעותיות ולהימנע מעיסוק בהפרות שהינן מינוריות ולא משמעותיות.
 

 
ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 6713412 | Israel | 03-6005553

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798