מחלת ילד תעלה למעסיקים יותר

 
כמו כן, על העובד/ת למסור הצהרה למעסיק, להודיע על ימי ההיעדרות של בן/בת זוגו מעבודתם בשל מחלת ילדם ולצרף להצהרה זו גם את ההצהרה אשר הוגשה על ידי בן/ת זוגו במקום עבודתם.
 
נדגים את משמעות התיקון באמצעות מקרה בו בני זוג- גבר ואישה, נאלצו להיעדר מעבודתם בשל מחלת ילד בת 7 ימים, כאשר האישה שהתה עם הילד במשך שלושת הימים הראשונים, והגבר שהה עמו מהיום הרביעי ועד היום השביעי למחלתו:
 
לפני התיקון לחוק
 
המעסיק של האישה נדרש לערוך את החישוב באופן הבא:
 
עבור היום הראשון - העובדת לא הייתה זכאית לתשלום, ואלו עבור הימים השני והשלישי – קיבלה תשלום של 50% משכרה.
 
ואילו המעסיק של הגבר ערך את החישוב באופן הבא:
 
עבור היום הראשון - העובד לא היה זכאי לתשלום, עבור הימים השני והשלישי – קיבל תשלום של 50% משכרו, ועבור היום הרביעי - קיבל העובד תשלום של 100% משכרו. 
 
לאחר התיקון לחוק
 
אופן החישוב אצל המעסיק של האישה לא ישתנה ויבוצע באופן הבא:
 
עבור היום הראשון - העובדת לא תהיה זכאית לתשלום, ועבור הימים השני והשלישי - תקבל תשלום של 50% משכרה.
 
אולם, המעסיק של הגבר יכלול בחישוב את מספר הימים בהם שהתה האישה בחופשת מחלה ויבצע את החישוב באופן הבא:
 
החל מהיום הראשון ועד היום הרביעי להיעדרותו ישולמו לעובד 100% משכרו, וזאת בכפוף למסירת הצהרה למעסיקו בה הוא מודיע על ימי ההיעדרות של האישה מעבודתה בשל מחלת ילדם ומצרף להצהרתו גם הצהרה שהגישה האישה במקום עבודתה.
 
נזכיר כי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 קובע כי עובד זכאי להיעדר עד 8 ימים בשנה בגין מחלת ילדו שטרם מלאו לו 16 שנה, בתנאי שבן זוגו של העובד, שכיר או עצמאי, עבד ולא נעדר מעבודתו או מעסקו בימים אלה או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה הנעדר.
 

כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם. 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798