דיני עבודה - מודל 2017

 
פסיקה – קופות גמל
 
בשנה שעברה הצטרף לשופטי בית הדין הארצי לעבודה, השופט רועי פוליאק, מי אשר היה עורך הדין המוביל בישראל בתחום של פנסיה קופות גמל וביטוח. מדובר במינוי אשר ניתן לקוות, כי יסייע בעדכון ההלכות הפסוקות בתחומים אלו המשתרכות הרחק אחרי השינויים הדרמטיים שחלו בהם בשנים האחרונות. 
 
יתכן, כי ההחלטה אשר ניתנה על ידי כב' השופט פוליאק ביום 26.2.2017 בעניין בר"ע (ארצי) 53583-01-17 סופרקום בע"מ נ' יבגני מיזנשטיין, הינה סנונית ראשונה המעידה על שיגיע אחריה.
בפסק הדין הציף השופט סוף סוף שאלות כגון - האם כאשר מעסיק מבצע הפקדות בהתאם לצו ההרחבה בעניין פנסיה חובה גם בגין חלק שכר שמעבר לשכר הממוצע במשק, חלות מלוא הוראות הצו לרבות בעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים? או, האם  מעסיק שמכוח הסכם אישי מקיים הסדר 'משופר', למשל בכך שהוא רוכש ביטוח אבדן כושר עבודה מעבר להפקדות מכוח הצו, יחשב כמי שהנהיג הסדר פנסיוני מיטיב? הגם שבסופו של דבר לא הכריע השופט פוליאק בשאלות אלו, הרי הצגתן לבחינה תאפשר דיון והכרעה בהן בפסקי דין עתידיים.
 
לצד זאת מצויה בהחלטה אמירה ברורה ומדויקת, לפיה מעביד אינו יכול למשוך כספי תגמולים, בכל מקרה -  "הרשימה הסגורה בחוק הגמל, אינה מאפשרת, אם כן, משיכה על ידי מעסיק של כספים שהופקדו לקופת גמל של עובד, למעט כספי פיצויים (סעיף 23(א)(3) לחוק הגמל), כך שאין בכוחו של מעסיק למשוך כספי קרנות השתלמות או אף כספי תגמולים מקופות הגמל של העובד, תהיינה נסיבות הפסקת העבודה אשר תהיינה. יצוין, כי הוראות מתאימות מופיעות בתקנוני קופות הגמל השונות ובהנחיות "הממונה" לפי חוק הגמל, כך שעל הקופות נאסר להחזיר כספים, שאינם כספי פיצויים, למעסיקים ..."
 
נמתין אם כן לפסקי הדין הבאים 
 
חקיקה בתהליך – חופשת לידה
 
ביום 1.3.2017 אישרה הכנסת בקריאת טרומית את הארכת חופשת הלידה המזכה בדמי בלידה, בשבוע, דהיינו מ- 14 ל- 15 שבועות.
 
חקיקה בתהליך – 6 סופ"שים ארוכים
 
וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה תיקון של חוק שעות עבודה ומנוחה אשר יקבע, כי שבוע העבודה הרגיל הינו בן 5 ימי עבודה למעט 6 שבועות בשנה בהן יתקצר שבוע העבודה ל- 4 ימים. מדובר בשלב נוסף בתהליך חקיקה אשר מטרתו הינה לקצר את שבוע העבודה בישראל אשר עומד כיום על 43 שעות ל- 40.
 
חקיקה בתהליך - דמי מחלה
 
ביום 8.2.2017 אישרה הכנסת בקריאה טרומית תיקון לחוק דמי מחלה הקובע, כי אין לנכות ממכסת ימי המחלה ימים שבעדם לא שולמו לעובד דמי מחלה. המשמעות תהיה, כי הגם שבגין יום המחלה הראשון ימשיכו המעסיקים להיות פטורים מתשלום, הרי יום זה לא יופחת ממכסת ימי המחלה הצבורים ואילו בגין הימים השני והשלישי למחלה בגינם התשלום הוא בשיעור 50% מהשכר הרגיל המכסה תופחת בחצי יום בלבד 
 
חקיקה בתהליך - תדירות עבודה במשמרות לילה
 
המצב המשפטי דהיום הוא, כי בעסק בו העבודה מתבצעת במשמרות אין להעסיק עובד בשעות הלילה בתדירות של יותר משבוע אחד בשלושה שבועות. התיקון לחוק נועד לאפשר גמישות בשוק העבודה לרבות תיאום זמנים מול שווקי עולם על ידי הגדלת התדירות, כך שהעסקה בלילה תתאפשר בתדירות של שבוע אחד מתוך תקופה של שבועיים.  
 
צו הרחבה – התיישנות 'רגילה' בתביעה לדמי הבראה
 
ביום 8.1.2017 פורסם צו הרחבה הקובע כי ניתן יהיה לתבוע דמי הבראה, במידה ולא שולמו, לתקופה של 7 שנים ולא שנתיים בלבד, כפי שהיה קבוע בצו ההרחבה הבסיסי. 
 
נשוב ונעדכן...

ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 6713412 | Israel | 03-6005553
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798