עדכוני חקיקה בדיני עבודה

 
ביום 30.3.2017 תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, והורחבה הזכות לשעות הורות.  
 
נזכיר כי על פי החוק עובד/ת רשאי/ת להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, למשך 4 חודשים , שעה אחת ביום, ללא ניכוי מהשכר, בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה.
 
בהתאם לתיקון לחוק, שעת ההורות תהא למי שעובד/ת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או שהעובד/ת מועסק/ת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך.
 
התיקון לחוק יחול גם על עובדת הזכאית לשעת הורות וטרם חלפו לגביה 4 חודשים מתום תקופת הלידה.
 
הבטחת תנאי עבודה הולמים למאבטח במקום העבודה
 
ביום 3.4.2017 תוקן חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007.
 
בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק של מאבטח חייב להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת, המספקת למאבטח הגנה מגשם ומשמש. העמדה תהיה מאובזרת באמצעי קירור, או חימום הולמים בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 
כמו כן, המעסיק ידאג כי למאבטח תהיה גישה לנקודת חשמל ולמים, ויקצה מקום שבו יוכל המאבטח להניח את חפציו האישיים, בעמדה או במקום אחר במקום העבודה.
 
הוראות אלה, יחולו גם על מאבטח של קבלן כח אדם או של קבלן שירותים.
 
למעסיקים ניתנה תקופת היערכות לביצוע ההתאמות הנדרשות עד ליום 3.10.2017, ומפקחי משרד הכלכלה יוכלו להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת התנאים לאחר שנתיים מיום התיקון.
 

מגדל משה אביב, דרך זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007 | טלפון: 03-6114055 |
 
פקס: 03-6114054 | keren@kzlaw.co.il | www.kzlaw.co.il

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798