דמי הבראה במגזר הפרטי - מיום 1.7.2007

ביום 25.6.2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי ובו נקבע כי החל מיום 1.7.2007 מחיר יום ההבראה יהיה 318 ש"ח לכל יום הבראה (ללא שינוי מהשנה הקודמת). נכון למועד זה טרם נחתם צו הרחבה המרחיב את הוראות ההסכם על כלל העובדים והמעבידים בישראל, אך מנסיון העבר צו ההרחבה יצא בקרוב ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.

 

ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים קבעו בהסכם הקיבוצי, כי לא תהיה הפחתה בשיעור דמי ההבראה, למרות הירידה במדד המחירים לצרכן בתקופה שבין חודש מאי 2006 לחודש מאי 2007, בשיעור של 1.27%. עוד נקבע, כי ההסתדרות ולשכת התיאום יערכו קיזוז בקביעת מחיר יום ההבראה בשנת 2008. ההסתדרות התחייבה כי אם המדד יעלה בשנת 2008, יחושב מחיר יום דמי ההבראה על פי העלייה בשיעור המדד תוך הפחתת 1.27%.

 

 


* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il


 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798