business innovator כמפתח ראשי וקריטי להישרדות והצלחה עסקית כיום!


חדשנות כיום היא כלי חיוני לכל עסק או ארגון בכל סדר גודל מאדם בודד ועד לקונצרן ענק. היא המפתח הראשי והקריטי להצלחה עסקית והישרדות עסקית!

באנגלית קיימות שתי מילים מאד דומות:   INNOVATION (חדשנות) ו   INVENTION(המצאה)

חדשנות/ INNOVATION אינה המצאה! החדשנות עושה שימוש חוזר ברכיבים או רעיונות קיימים על ידי שיחלופם בדרכים חדשניות. חדשנות היא תהליך של שיפור מתמשך באופן בו עסק מתפקד, כדי להבטיח אספקה מתמדת של תוצאות חדשות, שיפור מתמשך בביצועים, במכירות, בפרודוקטיביות, ייצור מוצרים חדשים או שווקים חדשים, שיפור ברווחים ובצמיחה.

מטרת החדשנות היא למצוא התאמה טובה יותר בין העסק, התהליכים, המערכות, המוצרים והשירותים שלך. חדשנות היא חלק מDNA של העסק /הארגון ומתפקידיו וחובותיו של כל מנהל. חדשנות נוגעת ומערבת את כולם בעסק.

ברוב המקרים,החדשנות ודרישות הצרכים שלה פשוטים יחסית, הם פשוט דורשים חשיבה אחרת! הם דורשים לחשוב כמו business innovator.

business innovator לא מסתפק בסטטוס קוו ולא מפחד להפר אותו ולאתגר אותו. פיקאסו אמר: שכל מעשה של יצירה מתחיל במעשה של שבירה.

יועץ רגיל בד"כ נותן פתרון אפשרי אחד לבעיה – ל  business innovator יש יותר מפתרון אפשרי אחד! אינו מתמקד בלפתור את הקיים אלא בלייצר אחר טוב יותר שיחליף אותו.

גילוי/ המצאה טומנת בחובה התבוננות על הדברים בדיוק כמו כולם אבל חושבים על כך אחרת.

business innovator הוא כזה שפשוט רואה את הרעיון בשנייה. business innovator יודע לקחת קיים ולייצר ממנו חדש על ידי הוספת ערך, קשרים חיצוניים, על ידי שימוש בחושים, שינוי פרופורציות. לפעמים על ידי גריעה ולפעמים דווקא הולך הפוך מהזרם. על ידי לקיחת הבלתי אפשרי והמורכב והפיכתו לפשוט ואפשרי.

כ business innovator  על ידי הסתכלות על העסק שלך מנקודת המבט שלי, בדרך החשיבה המיוחדת לי, בצורה שונה אני יכול לזהות את הזדמנויות ואתגרים בתוך ומסביב לעסק שלך ולמצוא ולייצר פתרונות, טכניקות ורעיונות לא קונבנציונליים.

 business innovator הוא מוביל השינוי הראשי שיכול להסתכל על תהליך או עסק ולראות את הדרך הטובה ביותר, את השינוי הנכון ביותר כדי לספק את התוצאות הרווחיות המבוקשות. פתרון/רעיון חדשני הוא אחד שבד"כ לא עולה יותר אלא עולה פחות ועושה שימוש חדשני בקיים. פתרון שכזה מספק יותר שביעות רצון של לקוחות, וצופה את צרכי הארגון למחר.

כל התהליכים העסקיים שלך, השירות או המוצרים שאתה מספק ללקוחות שלך,  אלה ישתפרו באמצעות חשיבה רעננה וחדשנית, על ידי מציאת דרך טובה יותר, חדשנית יותר מאשר הביצועים העסקיים של היום.

הסביבה העסקית של היום דורשת חדשנות ויצירתיות יותר מתמיד!
הסביבה העסקית של היום דורשת
 business innovator בכל עסק!


להרצאות לארגונים לחצו יש מאין
למאמרים נוספים מאגר מאמרים
 
אני כאן לכל שאלה ועניין
 
איציק מידן
מומחה לפיתוח יש מאין, יצירתיות והטמעת חדשנות, הכשרת עסקים 
מנהלים ועובדים וכיצד לייצר רעיונות חדשים רווחיים
בדגש חסכון ושימוש במשאבים קיימים
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798