ישראל – הקלות מסוימות בנוגע למומחים זרים


במסגרת החלטת הממשלה לעודד את תעשיית ההי טק והסייבר בישראל, קבע משרד הפנים 3 הסדרים חדשים לצורך העסקת מומחים זרים אשר יחולו על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי ע"י הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

הנוהל החדש להסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל בתחום ההייטק והסייבר מאפשר לחברות ההייטק לנייד מומחים זרים לישראל בפרק זמן קצר יחסית וללא פרוצדורה מסורבלת, וזאת בנוסף לשלושת הנהלים הקיימים שמאפשרים לנייד מומחים זרים לישראל לתקופות של עד 45 יום, עד 90 יום, ומעל 90 יום)

הנוהל החדש קובע 3 הסדרים מיטיבים בכל הנוגע להעסקת מומחים זרים שיחולו על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
 

שלושת ההסדרים החדשים להעסקת מומחים זרים מטעם חברות הייטק וסייבר הנם כדלקמן:

  1. בקשות לטיפול מזורז להעסקת מומחים זרים המגיעים ממדינות שאזרחיהן פטורים מאשרת ביקור מוסדרת מראש לתקופה של עד שנה בכל פעם, וזאת במקום תקופה של עד 45 יום בשנה, כאשר הבקשות יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן.

מן הראוי לציין כי במסגרת בחינת הבקשה יבדוק משרד הפנים האם המומחה שהה בעבר בישראל. ואם כן, יבדקו חוקיות כניסותיו של המומחה לישראל, משך שהייתו בישראל, חוקיות שהייתו, סוג הרישיון שהיה ברשותו, ואופן יציאותיו מישראל.

  1. העסקת בוגר אקדמאי זר- חברות הייטק/סייבר רשאיות להגיש בקשה להעסקתו של בוגר אקדמאי זר אשר סיים תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד מן המקצועות שלהלן: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, מערכות מידע או מדעי המחשב. תוקף ההיתר שיינתן יהא לתקופה של עד 12 חודשים. יש לציין כי קיימת מכסה, וכי ההחלטה לאשר או לדחות את הבקשה תתקבל בתוך 30 ימי עבודה.
  2. העסקת מומחים זרים לתקופה של מעל ל- 90 יום ובני זוגם –נוהל זה תקף לאזרחי כל המדינות ולא רק לאלה הפטורים מאשרת ביקור מוסדרת מראש. לאחר קבלת היתר העסקה לתקופה של מעל ל- 90 יום, יהא רשאי המומחה הזר להגיש בקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1 כללי עבור בן/בת זוגו. בשונה מהנהלים הקודמים, אין צורך בהגשת בקשה להיתר עבודה לבן/בת הזוג של המומחה. כמו כן, בן/בת הזוג של המומחה הזר יהיו רשאים לעבוד בכל עבודה בה יחפצו, וללא דרישה מהמעביד לתשלום כפל השכר הממוצע במשק

על מנת להגיש בקשה במסגרתו של אחד מן ההסדרים, יש לענות על התנאים הנדרשים בנוהל הנ"ל.

מן הראוי לציין כי חברות ההייטק/הסייבר צריכות תחילה לקבל הכרה כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי מאת הרשות לחדשנות, ואך ורק לאחר קבלת הכרה זו, יחולו ההסדרים שנקבעו על פי כל אחד מן הנהלים המפורטים לעיל.

יש גם לציין שאחד התנאים להגדת מומחה הוא שכר מינימום של פעמיים השכר הממוצע במשק שעומד כיום על 19,604 ₪ לחודש.

___________

מידע זה  הינו באדיבות שותפנו האסטרטגים, משרד עו"ד דותן כהן – מומחים בדיני הגירה גלובליים. אין לראות במידה זה ייעוץ משפטי ובדבר פרטים הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו או למשרד עו"ד דותן כהן.

דורון ניב/מנכ"ל חברת ( Corporate Resources Group (Israel) Ltd. (CRGחברת יעוץ למשאבי אנוש גלובליים. מייצגים בישראל את:

Strategic Rewards Group/NYC - חברת ייעוץ אמריקנית בתחום תגמול והטבות גלובליות ומספר

Relocation Management מהגדולות בעולם ואחרות.

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798