פרשת פוקס: הבודקת החיצונית והממונה למניעת הטרדה מינית הן לא הבעיה


עשרות דיונים בכנסת כבר התקיימו סביב הסוגיה, ורק השנה הוקמו שתי ועדות ציבוריות - האחת במסגרת הרשות לקידום מעמד האשה והשנייה במסגרת מבקר המדינה - לבחון את הנושא לעומקו. בשבוע הבא יתקיים דיון נוסף במסגרת הועדה לשוויון מגדרי בכנסת, על רקע פרשת פוקס ודו"ח השופטת אגסי, שמונתה כבודקת חיצונית לבירור העדויות שנשמעו מצד עובדות החברה על אווירה מטרידה והטרדות מיניות לכאורה מצד בכירי החברה וביניהם מנכ"ל החברה הראל ויזל.

אז מדוע תפקידה של הממונה למניעת הטרדה מינית בבירור תלונות עודנו נושא שיש לדון בו ואיך ייתכן שהמחוקק עדיין לא פועל להסדרת הנושא?  החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על המעסיק את החובה לקיים הליך בירור בכל מקרה שנודע לו על הטרדה מינית שהתרחשה במסגרת מקום העבודה. לשם ביצוע ההליך, נקבע בחוק כי בכל ארגון המונה מעל עשרה עובדים על המעסיק למנות ממונה על מניעת הטרדה מינית לה ניתנה הסמכות הייחודית בארגון לטפל בתלונות על הטרדות מיניות. אלא שהמסגרת החוקית לא הסדירה את תפקידה, מעמדה או סמכויותיה של הממונה או לחילופין לא קבעה את אופיו של הליך הבירור, ועל כן במשך כל שנות חייו של החוק חוזר ומהדהד השיח הדן במורכבות התפקיד.

בניגוד לתפקידים ארגוניים אחרים המעוגנים בחוק, הממונה למניעת הטרדה מינית לא זוכה להכשרה מקצועית בחוק, חרף המקצועיות והכישורים הייחודים שדורש התפקיד. היא איננה זכאית לתגמול על תפקידה ונדרשת לעשותו בנוסף לתפקידה המרכזי. במקרים רבים היא איננה זוכה לגיבוי מצד המעסיק או לכל הפחות להבטחה משפטית או לביטוח נושא משרה כמו בעלי משרה אחרים בארגון העומדים בפני הסיכון לתביעות כנגדם. החוק אינו מציג קריטריונים ברורים למעמדה של הממונה בארגון ולפיכך ישנה שונות גדולה הנעה בין ארגונים הממנים לתפקיד את  מזכירתו של המנכ"ל, לבין ארגונים בהם מאויש התפקיד על ידי מנהלת משאבי האנוש בארגון או הסמנכ"לית. ביצוע הליך בירור תלונה על הטרדה מינית, כמו שביצעה השופטת אגסי במקרה של פוקס, מחייב היכרות מעמיקה עם החוק, התקנות והלכות בית הדין לעבודה לצד מיומנויות של שמיעת עדויות וניסוח דו"ח מסכם. המציאות בשטח מגלה תמונה שונה מזו המצטיירת מהחוק הכתוב. ההליך שאינו מוגדר בחוק כהליך משפטי אלא כהליך הקודם להליך משמעתי בארגון, עובר תהליכי משפוט וביקורת מחוץ ומתוך הארגון אשר  מעקרים מתוכן את תפקידה של הממונה על מניעת הטרדה מינית כתפקיד שהינו במסגרת במקום עבודה ונוטל ממנה את היכולות והכישורים הארגוניים שזיכו אותה בתפקידה.

הפרשה של פוקס חשפה את מורכבות תפקידה של הממונה בעיקר במקרים בהם נשמעות תלונות על הטרדות מיניות לכאורה מצד בכירים בארגון או אף המנכ"ל. במקרים אלה ברי כי עובדת הכפופה למנכ"ל לא יכולה לקיים הליך משמעתי כנגדו ועל כן מינתה פוקס בודקת חיצונית, לבירור העדויות שנשמעו. בהמשך לכך, קמו ביקורות רבות על מינויה של השופטת, אופן הליך הבירור ומסקנותיה של השופטת במקרה. לפני הכל, חשוב לומר כי בהעדר קריאה קפדנית בדו"ח יש קושי רב לבקר את עבודתה של השופטת. הדו"ח של השופטת אגסי כנדרש בחוק לא פורסם, ולפיכך איננו יודעים האם דיווחה של פוקס לרשות לניירות ערך מהווה ציטוט מדו"ח אגסי או פרפרזה לנכתב באופן שינקה את החברה ויותיר את המנכ"ל ללא רבב. אך אם אכן ציטטה החברה מתוך הדו"ח, ברי כי טעתה השופטת בהחלטתה החד משמעית כי לא התקיימו הטרדות מיניות מצד כל בכירי החברה, כל שכן מבלי ששמעה את עדויות הנשים. 

אז מה ניתן לעשות? או כיצד ניתן לממש את תפקידה של הממונה באופן שהינו אפקטיבי ומועיל לארגון?

בארגונים המחויבים בכנות למניעת הטרדה מינית בארגון, מתמנה ממונה בעלת מעמד וכוח מקצועי וארגוני בארגון, במקביל לכך זוכה הממונה לגיבוי מצד מנכ"ל הארגון המתבטא בתקציב שנתי להכשרה להתמקצעות ולפיתוח והטמעה של תוכנית מניעה אפקטיבית. לצד אלה, פועלת הממונה ברשת הארגונית המספקת חשיבה ארגונית כוללת בטיפול בתלונות, לצד גורמים ארגוניים נוספים כמו ייעוץ משפטי, משאבי האנוש ואף סמנכ"ל החברה. בתהליך זה נקבעים מנגנונים ארגונים לטיפול במקרים של תלונות כלפי בכירי הארגון או בטיפול בשמועות אודות הטרדות מיניות. בדרך זו פועלת הממונה מתוך הארגון ועם הארגון ולא לבדה, מניסיון השטח עולה כי זו הדרך היחידה בה יכולה הממונה לפעול להגשמת תכלית החוק ולהוביל שינוי ארגוני אמיתי בארגון ליצירת סביבה ארגונית מכבדת ובטוחה.


עו"ד יפעת בלפר – מרצה, יועצת ומלווה ארגונים בטיפול במקרי הטרדה מינית ובפיתוח והטמעה של תוכניות למניעת הטרדה מינית וליצירת אקלים ארגוני מכבד בעידן MeToo. בתפקידה באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ניסחה את ה"קוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית בעבודה" בשיתוף מכון התקנים הישראלי.

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798