הוטרדת מינית והתפטרת? המעסיק ישלם פיצויי פיטורין

 
אך מה קורה כאשר עובדת הוטרדה מינית במקום העבודה, וסיימה את עבודתה מיוזמתה? 
 
בפברואר האחרון קבע בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ תקדים חשוב שעליכם כמעסיקים להכיר. 
 
בית המשפט העליון ביטל את החלטתו של בית הדין הארצי לעבודה לפיה עובדת שהוטרדה מינית וסיימה את עבודתה מיוזמתה, תיאלץ לתת הודעה מוקדמת על כך ולא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים.
 
שופטי העליון ניל הנדל, יעל וילנר ועופר גרוסקופף קבעו כי בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". 
 
כלומר, ההטרדה המינית עולה לכדי "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו". 
 
לפיכך יש להוסיף ולבחון גם את יתר התנאים הנדרשים לפי הדין וההלכה הפסוקה לשם קביעת התפטרות בדין פיטורים – "חובה על העובד... להעמיד את המעסיק על כוונתו, כך שתהא לו הזדמנות להפסיק ולתקן את ההרעה... [אך] כאשר ברור על פניו שאין בידי המעסיק לשנות ולתקן את ההרעה, אין לדרוש מהעובד שיתרה במעסיק".
 
תקדים זה משקף את הדרישות הציבוריות והמשפטיות הגוברות ממעסיקים ביחס לטיפול בהטרדות מיניות במסגרת מקום העבודה, כפי שעולה מדברי השופטים:
"התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה. גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה המינית". 
 
פס"ד ניתן בהמשך להליך שנתברר בבית הדין לעבודה במסגרתו תבעה העובדת את המעסיק על הטרדה מינית שחוותה ועל כך שלא קיים המעסיק את חובותיו על פי החוק למניעת הטרדה מינית. 
 
סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית התש"ח – 1998 מקים אחריות ייחודית על המעסיק למנוע ולטפל בהטרדות מינית שארעו במסגרתו. התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) שהותקנו במסגרת החוק, מפרטות את מלוא החובות שעל המעסיק למלא על מנת לפעול ליצירת סביבת עבודה בטוחה, מכבדת וללא הטרדות מיניות. 
 
חובות המניעה המוטלת על המעסיק דורשות בין היתר, יידוע של כלל העובדים והעובדות בארגון באשר לאיסור על הטרדות מיניות וקביעת תקנון למניעת הטרדה מינית המותאם למאפייני הארגון. על המעסיק למנות אחראית על החוק למניעת הטרדה מינית האמונה על הנושא, לעדכן את כלל הארגון בדרכי הפנייה אליה ולאפשר לה באמצעות הכשרה מקצועית, גיבוי ומשאבים לפעול למניעה ולטיפול בתלונות על הטרדות מיניות. על מנת להבטיח טיפול יעיל, מקצועי, ורגיש בתלונות על הטרדה מינית על הארגון להקים מנגנון מקצועי לטיפול בתלונות אשר יוסדר בנוהל ארגוני שקוף ונגיש לעובדים ולעובדות. 
מילוי ועמידה בכלל חובות המעסיק בתחום מניעת הטרדה מינית יצמצמו את הסיכון לנזקים כלכליים, ארגוניים, משפטיים ותדמיתיים אליהם חשוף הארגון, ויבטיחו סביבת עבודה מכבדת, בטוחה, נקייה מהטרדות מיניות, המעודדת ומעלה את תחושת הביטחון ושביעות הרצון של העובדים, העובדות וציבור הלקוחות.  
 

עו"ד יפעת בלפר | מומחית למניעת הטרדה מינית | יצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת 
054.2052556 | www.belferifat.com

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798