השימוש באסטרטגיה של M&A לצמיחה בשוק הבינלאומי - (חלק א)

חברת Transaction Services group of PricewaterhouseCoopers. מדווחת ששנת 2007 תסתיים עם מגמה של עליה בהיקף הפיננסי של העסקאות. אנו נדון בחלק א של המאמר בתופעה של M&A, מידת ההצלחה של מיזוגים ורכישות, הגדרה של מדדי הצלחה ולבסוף נדון בפרדוקס אשר עומד בבסיסה של האסטרטגיה. בחלק ב של המאמר החלטתי להתרכז ולדון בניהול המשאב האנושי (מפתחות הרכים) כמנבא הצלחה של מיזוגים חוצה גבולות בגלל ההשפעה הרבה שיש למרכיב זה במיוחד על מיזוגים בין תרבותיים.

מהן המגמות הגלובליות של M&A בשנים האחרונות?

חברות אמריקאיות בחמשת החודשים הראשונים של 2007 היו מעורבות בעסקאות של 845 ביליון דולר. 10% יותר מהמחצית המקבילה של 2006. השוואת שנת 2005 ל 2006 על פי הדוח של Wilmerhale מצביע על המגמות הבאות:

מספר המיזוגים העולמים ירדו מ 31524 ב 2005 ל 29312 ב 2006. לעומת זאת הערך הפיננסי של המיזוגים גדל ב 34% ל 2.56 טריליון דולר (יותר מהשיא של שנת 2000 שעמד על 2.33 טריליון דולר).

מספר העסקאות של חברות אמריקאיות נשאר ללא שינוי עם עלייה בהיקף הפיננסי של העסקאות ב-23% (מ- 1 טריליון דולר ל 1.24 טריליון דולר).

מספר העסקאות של חברות אירופאיות ירד ב % 11 אך עם עלייה של 44% בערך הפיננסי של העסקאות (838 ביליון ל 1.24 טריליון דולר).

באסיה נצפתה ירידה במספר העסקאות אבל עליה בערך הפיננסי ב32% (326 ביליון דולר ל 431 ביליון דולר).

מאחורי המיזוג קיימת ההנחה שהחברה המשותפת תפעל ביתר יעילות (חסכון במשאבים) וגם ותביא לעלייה ברווחים לבעלי המניות. נתונים על ההצלחה של מיזוגים ורכישות מצביעים על התוצאות הבאות:

 • מחקר שנעשה על ידי The American management association מצא שרק 15% מהמיזוגים השיגו את היעדים הכספיים.
 • מחקר דומה של Kearny A.T מדווח שאחוז הכישלון של מיזוגים הוא 58% ושבסופו של דבר המיזוגים והרכישות פגעו בבעלי המניות.
 • במחקר משותף של Economist & Delta Mercer נמצא ששני מיזוגים מתוך שלושה לא עבדו כמתוכנן.
 • מחקר של KMPG ( 1999) על מיזוגים ורכישות חוצה גבולות (בין תרבותיים) מצביע שרק 17% מהמיזוגים העלו את הערך לבעלי המניות, 30% נשארו ללא שינוי ו 53% מהמיזוגים הורידו את הערך לבעלי המניות. נתונים אלה מצביעים למעשה שב 83% מהמיזוגים היו כישלון אחוז שהוא גבוה לכל הדעות.

המחקר מצביע שמיזוגים בין תרבותיים שבהם היו מעורבת חברה בריטית הצליחו ב32% יותר מהממוצע לעומת מיזוגים אשר בהם חברה אמריקאית מעורבת שהצליחו 23% יותר מהממוצע .

אחוז ההצלחות מיזוגים של חברות בריטיות עם חברות אירופאיות היה נמוך בהרבה (19% יותר מהממוצע) בהשוואה למיזוג היה בין חברה אמריקאית ובריטית (45% יותר מהממוצע)

אחוז ההצלחה של מיזוג של חברות אמריקאיות עם חברוה אירופאית היה % 11 יותר מהממוצע.

מיזוגים חוצה גבולות (בין תרבותיים) מציבים אתגרים נוספים בגלל הפער תרבותי והפער גיאוגרפי הנתונים מצביעים שחברות ברטיות ואמריקאיות יש יכולת מיזוג טובה יותר בגלל אספקטים תרבותיים והשימוש בשפה האנגלית. כמו כן לחברות בריטיות יש יכולת מיזוג טובה יותר עם חברות אירופאיות בגלל הקרבה הגאוגראפית מודעות עסקית לגבי ההבדלים הבין תרבותיים על ההצלחה של אקט המיזוג.

וכאן נשאלת השאלה כיצד ניתן לדעת האם מיזוג הצליח ומהם המדדים להצלחה של מיזוגים ורכישות? ניתן להצביע על מספר מדדים עיקריים:

 1. יצירה של ערך חדש לבעלי המניות.
 2. אינטגרציה של המערכות המרכזיות והטכנולוגיות.
 3. הצלחה במימוש היעדים מבחינת זמן, עלויות ומחזור.
 4. שימור של עובדי מפתח.
 5. שימור ואימוץ של פרקטיקות שעובדות.
 6. רמת מוראל של העובדים.

המדדים שציינו הם חשובים אך לטווח הרחוק המדד היחיד אשר ינבא צמיחה כלכלית הוא שביעות רצון רבה יותר של הלקוחות הרב תרבותיים. מיזוג ורכישה של חברות טומן בחובו אתגרים מבחינת שביעות הלקוח (למשל העברת שרות הלקוחות לחברה המתמזגת עלול לא למצוא חן בעיני הלקוח מסיבות תרבותיות ואחרות). עלייה בשביעות הרצון של הלקוח כתוצאה מהמיזוג יביא למינוף וצמיחה כלכלית לטווח רחוק.

הפרדוקס של M&A

ההנחה אשר עומדת מאחורי M&A היא שהחברה המשותפת תהייה יעילה יותר ותביא רווח גבוה יותר לבעלי המניות אבל בפועל מחקרים על M&A מצביעים על מספר פרדוקסים עיקריים:

א. מחקר על בנקים אמריקאיים שהתמזגו מצביעים על העובדה שבנקים אלה הורידו עלויות באופן איטי יותר מאשר בנקים אשר לא התמזגו וזאת מכיוון שבנקים שהתמזגו היו עסוקים בתהליך המיזוג עצמו בהשוואה לבנקים אשר קיבלו הוראה לחתוך בעלויות ועל כל האנרגיה הייתה מופנית להשגת יעד זה.

ב. במחקר אחר מצביע על כך שגידול המחזור ב1% הייתה לו השפעה גדולה פי חמש על הערך לבעלי המניות בהשוואה להשפעה של חסכון בעלויות כתוצאה מהאינטגרציה בין שתי החברות.

ג. נתונים מראים שרק 8% מהזמן של המנהלים הוקדש ליישום וביצוע של המיזוג בהשוואה לזמן שהוקדש לסגירת העסקה.

אך הפרדוקס המרכזי הוא שב 83% מהמקרים השימוש באסטרטגיה של מיזוגים ורכישות נכשל או לא יצר ערך חדש לבעלי המניות. גון צמברס המנכ"ל של סיסקו ניבש חשיבה הוליסטית לשימוש באסטרטגיה של M&A והוא טוען שמיזוג צריך לייצר ערך לכל בעלי העניין במיזוג: לבעלי המניות, ללקוחות, לעובדים ולשותפים העסקיים. יצירת ערך לכל בעלי העניין למעשה יבטיח שביעות רצון לקוח וצמיחה של החברה לטווח הרחוק.

חברות המעוניינות להשתמש באסטרטגיה של M&A כאסטרטגיה לצמיחה חייבות לרכוש ניסיון עסקי לנהל את המיזוג באופן שיביא לצמיחה כלכלית של החברה לטווח רחוק. כמו כן מחקרים מעידים שמיזוגים אשר קיוו לספק לחברה יכולת אסטרטגיות חדשות (מעמד דומיננטי בשוק, טכנולוגיות חדשות, משאבים אנושיים) יש פוטנציאל רב יותר לצמיחה מאשר במצבים שהחברה נקטה במיזוג עם חברה אחרת כדי לקצץ בעלויות וזאת בגלל מספר סיבות עיקריות:

 1. יעילות בשוק הנוכחי אינה מנבא חזק להצלחה כלכלית.
 2. האתגר לוגיסטי במיזוג של שתי חברות דורש זמן ומשאבים רבים.
 3. הקצאת משאבים לצורך קידום היעילות בארגון פוגעת ביכולת להתרכז באסטרטגיות אחרות אשר יכולות לעודד צמיחה באופן מהיר יותר.

דוגמא לחברה אשר רכשה יכולת עסקית פנומינאלית לבצע מיזוגים ורכישות היא סיסקו (נרחיב את הדיבור עליה בחלק ב של המאמר). ישראל מקוב מציין שהחברות הישראליות צריכות אף הן לרכוש יכולת ליבה עסקית ולהשתמש באסטרטגיה של מיזוגים ורכישות כדי לצמוח. מיזוג בין שתי חברות ישראליות יכול להיות קל יותר מבחינה תרבותית וגאו גראפית אבל מיזוגים ורכישה של חברות אחרות בשווקים חדשים בעולם (מיזוגים רב תרבותיים) יכולים לתת לחברה יתרונות נוספים כמו למשל: כניסה לשווקים חדשים אשר יקנו להן יתרון תחרותי בשוק הבינלאומי. ניסיון וניהול מקצועי של התהליך לפני ואחרי המיזוג יביא לצמיחה כלכלית של החברה לטווח רחוק. בחלק ב של המאמר נדון בניהול הצד האנושי (המפתחות הרכים) כמנבאים הצלחה של המיזוג.


 

______________________________________

נאוה שלו היא היזמת של גלובל רילוקשיין בעלת 16 שנות ניסיון בעבודה עם חברות הייטק בישראל ובשוק הבינלאומי. האתר לחברות בכתובת www.globalrelocation.ca/consulting יפורסם בקרוב.

למאמרים נוספים בקרו ב http://nshalev.gblogs.co.il לתגובות nshalev@globalrelocation.ca

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798