פיתוח תרבות ניהול איכות בהיי-טק

תהליכי השיפור צריכים להתמקד לא רק במוצרי החברה, אלא גם בתהליכי הניהול, הבקרה והערכת אפקטיביות תהליכי העבודה הנהוגים בחברה. תהליך כזה צריך להתבצע באמצעות פיתוח של מערכת ארגונית כוללת של הטמעת תרבות איכות המבוססת על ראייה תהליכית של שילוב היחידות השונות בניתוח ממצאי כשל ולימוד מהצלחות.

ישנם מספר כלים שבהם ניתן להשתמש כדי להטמיע תרבות איכות מערכתית. אחד הכלים הוא פיתוח מדדי איכות בליבת תהליכי הייצור של יחידות החברה. כלי נוסף הוא הקמת מערכת "ארגון לומד". בכל חברות ההיי- טק התפתחה המודעות לצורך בהפנמת למידה מתמדת של שיפור והתייעלות בתהליכי הייצור ובשרות שהלקוחות מקבלים. לשם כך יש צורך בליכוד של כל משאבי הידע הקיימים וביצירתיות הנחוצה לפיתוח דברים שאינם קיימים עדיין בארגון. למידה נעשית תמיד על ידי פרטים בארגון והיא הופכת ל"למידה ארגונית" כאשר תוצאות הלמידה האישית הופכות לנחלת הארגון. על מנת שהלמידה הנעשית על ידי פרטים בארגון תהפוך למערכתית יש צורך לקיים תהליכים ארגוניים שיהפכו לקבועים.

למידה ארגונית נעשית באמצעות תהליך PMA- Post Mortem Analysis ברצפת הייצור ובתהליכי הפיתוח והנדסת התהליך תוך שילוב יחידת טכנולוגיות מידע בתהליכי העבודה. התוצאות מניתוח PMA מבוססות על ניסיון, כאשר מקור הידע הוא הארגון עצמו. למידה מההיסטוריה של הארגון היא הדרך היחידה לא לחזור על טעויות העבר. תהליך נוסף המיושם ב"ארגון הלומד" הוא ביצוע "תחקיר מתודולוגי" בכשלי ייצור וניתוח ממצאי הניטור במצב של "כמעט כשל". למידה ארגונית באה לידי ביטוי בשינויים שהוטמעו כתוצאה מתהליך הפקת לקחים איכותי. תהליכים נוספים שיש ליישם במסגרת הקמת מערכת "ארגון לומד" הם הקניית נורמות עבודה של בקרה עצמית של עובדים ומנהלי היחידות, צמצום ומניעת טעויות אנוש והפעלת עקרונות של שילוב בין תהליכי על מנת להבטיח מדדים בממשקי השירות שבין תהליכי העבודה.

ISO 9001   הוא תקן לניהול מערכת האיכות בארגון המהווה מסגרת להגדרה של דרישות האיכות וכלי לבקרה ניהולית ועמידה בסטנדרטים אותם הגדיר הארגון. מאחורי התקן עומדת שיטה לפיתוח מערכת יציבה של נורמות התנהגות ודפוסי עבודה בארגון. כמו כן, המערכת מבטיחה התאמה של השרות או המוצר לצורכי וציפיות הלקוח. מטרתה של מערכת האיכות היא הטמעה של מדיניות האיכות וניהול איכות כחלק מתהליכי העבודה. המשמעות היא שיפור איכות מתמיד בתוך תהליכי העבודה, לרבות עדכון שינויים ושיפור התהליכים בארגון. הבטחת איכות משמעותה גם יצירת הצטיינות עובדים במתן השירות. המערכת מאפשרת גם יכולת המחשה של ביצוע בקרה בתהליכי העבודה והקניית ביטחון לצמצום טעויות ושרות לא תקין. התוצאה היא צמצום עלויות חוסר איכות בעבודה והתייעלות. 

מערכתISO 9001  תומכת ומשולבת בתהליכי הטמעת תרבות האיכות בחברה. מערכת זו מספקת מענה ניהולי יעיל לעמידה בדרישות וכוללת מערך תיעוד משולב בתהליכי הארגון הלומד. ניהול איכותי כולל 4 עקרונות כלליים: מימוש ציפיות הלקוח, מיקוד בתהליך ובשיפור מתמיד, מדידה ובקרה ומנהיגות ועבודת צוות. הלוגיקה של התקן היא: נתח מה אתה עושה, תעד את שניתחת, בצע את שתיעדת, בקר את שביצעת, תקן היכן שטעית, הוכח כי תיקנת, הצג במה השתפרת.

נהלי האיכות מהווים תרגום מעשי של מדיניות הנהלת הארגון לתהליכי העבודה בשטח. תיעוד תהליכי העבודה המרכזיים בארגון באמצעות הנהלים הוא כלי ניהולי המאפשר בקרה ומנוף לשיפור. הוראות עבודה מגדירות את תהליכי העבודה המרכזיים עבור כל מחלקה ומחלקה ומהוות מפרט ספציפי עבור תת תהליכים או עבור מוצרים וטכנולוגיות מסוימות.

קיימים תקני ניהול איכות בינ"ל נוספים אשר מיושמים בחברות ההיי-טק לדוגמא: תקן לניהול סביבה, תקן לניהול בטיחות וגהות תעסוקתית,  תקני ניהול לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעופה וחלל, תקני ניהול לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעשיית הרכב,  ניהול סיכונים בתהליכי פיתוח, ייצור והרכבת רכיבים אלקטרוניים ורכיבים חשמליים, ניהול איכות בפיתוח תוכנה, תקן לניהול אבטחת המידע בארגון ועוד.

 פרופ' אברהם אופק, מנהל מכון אופק לניהול העוסק בניהול איכות

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798