תושבי הדרום שאינם מגיעים למקום עבודתם עלולים להפסיד את שכר עבודתם


בהקשר לכך מציינת עו"ד הילה פורת כי המחוקק עדיין לא התייחס למצב הבעייתי שנוצר, ולא פתר אותו במסגרת חקיקה מתאימה (כמו שהייתה למשל בכל הקשור ליישום תוכנית ההתנתקות או בכל הקשור למלחמה שהתנהלה בצפון – אזעקות, מקלטים וכדומה).

לפיכך, מבהירה עו"ד פורת, כל עוד אין התייחסות של המחוקק לעניין, המעסיק אינו חייב לשלם שכר עבודה לתושב הדרום שנאלץ להעדר ממקום עבודתו באופן מלא/חלקי כתוצאה מהמצב הביטחוני.

לדברי עו"ד פורת, עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם נעדר עקב מחלה, חופשה, מילואים או סיבה אחרת המזכה אותו בשכר מכח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי.

במקביל, עפ"י ההלכה שנקבעה בבתי דין לעבודה, עובד זכאי לשכרו גם אם לא עבד בפועל, כאשר הוא מוכן ומזומן לעבוד והמעסיק לא סיפק לו עבודה.

במקרה של העדרות עקב מצב ביטחוני, אין מדובר במצב בו המעסיק מונע מצדו מן העובד לעבוד, אלא באי יכולת להתייצב לעבודה עקב "כח עליון".

לפיכך, כיוון שאין חובה מכח דין ופסיקת בתי הדין לעבודה לשלם לעובד שכר בגין העדרות מסוג זה, אין המעסיק מחויב בתשלום שכר עבודה בגין יום שכזה.


* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798