המעביד רשאי להשתמש בנתוני איתוראן של רכבו הנמצא ברשות העובד,ביחס לשעות העבודה של העובד בלבד ולא מעבר לשעות העבודה


בש"א 5298/09, בתיק עיקרי עב' 2073/07, עודד רובין נ' חברת תשתיות נפט ואנרגיה, ניתן ביום 9.8.2009, בפני סגנית נשיא כב' השופטת א' סלע.
 
עובדות
1. המבקש, הנתבע והתובע שכנגד, מר עודד רובין (להלן – עודד) הגיש בקשה להוצאת נספח "דוח ממוחשב של נתוני איתוראן" (להלן – הנספח), מתצהירי התובעת והנתבעת שכנגד, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן – החברה) ומחיקת הסעיפים הנסמכים עליו. החברה התנגדה לבקשה.
 
2. החברה, מעסיקתו של עודד, תבעה אותו להשיב לה כספים שקיבל במשך השנים, משהתגלו אי התאמות בין דוחות האיתוראן של הרכב ששימש אותו, לבין שעות הנוכחות בעבודה עליהן דיווח ובגינן קיבל שכר. לצורך הוכחת תביעתה, צירפה החברה לכתב התביעה ולתצהיר מטעמה את הנספח נשוא בקשה זו.
 
3. לטענת עודד המעקב אותו ניהלה החברה במשך השנים אחרי העובדים ומשפחותיהם מעבר לשעות העבודה, מהווה פגיעה בלתי מידתית בפרטיות של אותם עובדים ולפיכך יש לפסול את הנספח, שכן הנספח מהווה ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות. עודד לא חלק על כך כי מכשור של מעקב הינו כלי ניהול לגיטימי בידי המעסיק אך טען, כי הדבר תלוי בהיקף ובכך שהעובד יודע מראש שהוא חשוף לכך.
 
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו פסק
1. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביחס לשעות העבודה, החברה רשאית לעיין בנתוני איתוראן ואף לצרפם לכתבי בי-דין שהוגשו מטעמה.
 
2.
מדובר במידע שהמעביד זכאי לקבל מהעובד משחובתו של העובד להימצא במקום העבודה בשעות העבודה וזה מהווה חלק מהסכם העבודה שלו עם המעביד, בפרט כאשר מדובר בעבודה ניידת כגון זו של עודד.
 
3. מבלי להיכנס לעובי הקורה האם דוח ממוחשב של נתוני האיתוראן לתקופה הרלוונטית, הכולל נתונים ביחס לשעות שמעבר לשעות העבודה, מהווה פגיעה בפרטיות אם לאו, נראה כי אין כל צורך בכך שהמעביד יצרף לתיק מידע אודות האתרים בהם נמצאים עובדיו בשעות שאינן שעות העבודה, משהסוגיה היכן שהה עודד בשעות שמעבר לשעות העבודה איננה רלבנטית לבירור התובענה.
 
4. בשקילת מאזן האינטרסים בין זכות החברה להוכיח את טענתה בדבר כספים ששולמו לעודד ביתר, לבין זכותו של עודד, כי האתרים בהם סייר מעבר לשעות העבודה לא יהיו חשופים הן מטעמים של אי רלבנטיות והן מטעמים של חשש לפגיעה בפרטיות, יש להפעיל את כלל "העפרון הכחול", באופן שדיווחי האיתוראן שמעבר לשעות העבודה לגביהם אין מחלוקת יוסתרו ואילו שעות העבודה יוותרו גלויים.
 
5. אין מקום להורות על הוצאת הנספח כולו מתיק בית הדין בשל חשש לפגיעה בפרטיות משחלק מהמידע שבנספח נדרש לצורך הבירור ומשמדובר במידע שיש בו כדי להוביל לחקר האמת וממילא בגילויו של חלק מהנספח לא נגרמת כל פגיעה בפרטיות.
 
6. סוף דבר – הבקשה מתקבלת בחלקה. החברה תגיש את הנספח כך שיוסתרו בו כל האתרים בהם שהה המבקש, מחוץ לשעות העבודה. כל צד ישא בהוצאותיו.
 
הערת מערכת אתר עולם העבודה:
בקשת רשות ערעור שהגיש עודד על ההחלטה הנ"ל – נדחתה ע"י בית הדין הארצי לעבודה  (בר"ע 472/09  עודד רובין נ' חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, ניתן ביום 17.9.2009, ע"י הנשיא, כב' השופט ס' אדלר). 


עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא – מהדורה חדשה דצמבר 2010, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים בדיני עבודה

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798