ניתן לתבוע מהמעביד פיצוי בגין הנזק שנגרם לעובד כתוצאה מאי העברת כספי התגמולים לקרן הפנסיה בגין כל תקופת ההעסקה, שכן נזק זה מתגבש רק עם סיום יחסי העבודה

ע"ב 6837/03 חיים גפן נ' בתי מלון מאוחדים בע"מ ואח', ניתן ביום 11/10/2007.
 
עובדות
חיים הועסק במלון אמבסדור, אשר מנוהל על ידי הנתבעת 1 (להלן – הנתבעת), החל מחודש יולי 1987 ועד ליום 10.10.2002. הנתבע 3 הוא מנהל הנתבעת והנתבעת 2.
 
חיים מבקש לחייב את הנתבעים 2-4 בתשלום זכויות שונות בגין עבודתו, ובין היתר, תשלום בגין הפסדי פנסיה. כמו כן, קיימת מחלוקת בנוגע לשאלת הרמת מסך ההתאגדות מעל הנתבעת וחיובם של הנתבעים 2-4.
 
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו פסק
במצב שבו מעביד אינו עומד בחובתו להעביר תשלומים עבור העובד לקופת גמל, עומדת בפני העובד האפשרות לבחור בין שני נתיבי תביעה: האחד, תביעה לפי עילת אכיפה שבה הסעד המבוקש הוא חיוב המעביד לשלם לקופת הגמל את הסכומים שהוא חב לקופה; והשני, תביעה לפי עילת הפיצויים שבה הסעד המבוקש הוא תשלום פיצוי לעובד עצמו, בגין הנזק שנגרם לו בשל אי ביצוע תשלומי המעביד לקופת הגמל. הלכה פסוקה היא שיש להעדיף את עילת האכיפה על פני עילת הפיצויים. אולם, הפסיקה הכירה באפשרותו של העובד לתבוע פיצויים ממעבידו כשקבע כי עילת האכיפה מוצתה.
 
חיים עבד אצל הנתבעת במשך 15 שנים, כאשר במשך תקופה ארוכה זו ניכתה המעסיקה משכרו את הסכומים המיועדים למבטחים. בהגיע התובע לגיל 70 ולאחר שפרש, מצא במבטחים סך של 22,786.66 ₪ בלבד, וזאת בגין תקופת העבודה מחודש יולי 1995 ועד יולי 1999. לא נצברו כל זכויות לזכות התובע בקרן הפנסיה הוותיקה. לפיכך, אין למנוע מהתובע לתבוע מהמעביד פיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי העברת כספי הגמולים. נזק זה הוא הפסד הפנסיה, אשר התגבש רק עם סיום יחסי העבודה, בהגיע התובע לגיל 70. לפיכך, אין מקום לטענה כי עילת התביעה התיישנה.
 
מתקבלת טענת הנתבעים בנוגע להתיישנות בקשר להפקדות כספים לקרן ההשתלמות "כנרת", ככל שהן עולות על 7 שנים מיום הגשת התביעה. התביעה הוגשה ביום 16.10.2003. לפיכך, זכאי התובע לפיצוי בגין העברת חלקו של המעביד לתקופה מיום 16.10.1996 ועד לסיום עבודתו, ובסך הכל 72 חודשים.
 
העילה הקלאסית להרמת מסך היא מבחן השימוש לרעה במסך ההתאגדות. התובע מבקש להרים מסך באשכול של חברות. הרמת מסך באשכול של חברות אפשרית, בין היתר, במקרה שקיימים: חוסר תום לב מטעה מטעם המעסיקה; ערבוב נכסים, לרבות שימוש בנכסים שלא לצרכי החברה או העברת נכסים כדי להתחמק מתשלום חובותיה; מעשים פליליים ומצג שווא לגבי זהותו של המעסיק.
 
הפסיקה הכירה באי העברת ניכויים שנוכו משכר העובדים לקופת גמל כעילה מספיקה להרמת מסך ההתאגדות. לאור האמור, ראוי להרים את המסך מעל הנתבעת ולחייב את הנתבע 3 בתשלום זכויותיו של התובע. לא הוכח הקשר בין הנתבעת לנתבעים 2 ו-4.
 
התביעה התקבלה חלקית. הנתבעת והנתבע 3 חויבו לשלם לתובע שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.
 
הערת המחברת
חיים הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה אשר נדחה (ע"ע 647/07 חיים גפן נ' בתי מלון מאוחדים בע"מ ואח', ניתן ביום 6.7.2009).
 
 
 


* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא – מהדורה חדשה דצמבר 2010, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים בדיני עבודה

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798