זכאות לפיצויי פיטורים מותנית בניתוק יחסי עובד ומעביד

הזכאות לפיצויי פיטורים קמה בעקבות ניתוק ביחסי עבודה (לאחר שעובד עבד שנה אחת ברציפות לפחות, ובעובד עונתי - 2 עונות בשתי שנים רצופות).

לפיכך, אין מושג שנקרא פיטורים חלקיים, ועובד שצומצם היקף משרתו לא זכאי לקבל פיצויי פיטורים על חלק משרתו שצומצם במקרה בו הוא ממשיך לעבוד בהיקף מישרה חלקי.

במקרה זה, אם תבחר הסייעת להמשיך ולעבוד בהיקף של 25 שעות בשבוע, היא לא תהיה זכאית לפיצויים כלשהם, בשלב זה, בגין חלק משרתה שצומצם.

לענין זה יש לציין כי הסייעת תוכל לטעון כי צמצום היקף המשרה שלה כאמור לעיל מהווה הרעה ממשית בתנאי עבודתה והיא נאלצת להתפטר מעבודתה עקב כך. במקרה כזה, עפ"י סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התפטרותה תחשב כפיטורים לענין זכאות לפיצויי פיטורים.

באשר לאפשרות לפטרה ולאחר מכן לחדש את חוזה העבודה עימה:
סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על שישה חודשים" - לא תנתק את הרציפות בעבודה לענין סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים (שקובע זכאות לפיצויים לעובד שעבד שנה אחת ברציפות, ועובד עונתי - 2 עונות בשתי שנים רצופות - ופוטר).

כלומר, במקרה בו ישלם רופא השיניים לסייעת פיצויי פיטורים בגין תקופת עבודתה במשרה של 43 שעות בשבוע, ולאחר מכן יחדש את קשר העבודה עימה, מבלי שחלפו 6 חודשים לפחות -

בעתיד אם וכאשר יפטר את הסייעת, היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים בגין כל תקופת עבודתה, והתשלום ששולם לה כ"פיצויים" במועד הקטנת המשרה, יתפרש כאילו מדובר בבונוס, מענק וכיוצ"ב. בנסיבות מסוימות, יותר למעסיק לקזז סכום זה מסך הפיצויים הכולל שיהיה חייב בו בעתיד.

במקרה בו תמשיך הסייעת לעבוד בהיקף מישרה של 25 שעות:
אם בעתיד היא תפוטר או תתפטר בנסיבות המזכות אותה בפיצויי פיטורים, פיצוי הפיטורים שיגיעו לה יחושבו כדלקמן:

תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964, קובעת כי: עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
 
 


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798