מעמדו של מתנדב

תשובה:
התנדבות אינה יוצרת יחסי עובד מעביד.
כך למשל, נפסק בבית הדין הארצי לעבודה כי עזרה לחולה מתוך יחס של ידידות, אינה יוצרת יחסי עובד מעביד, מאחר שמדובר ביחסים שמקורם בהתנדבות, ולא בהתקשרות חוזית.

מבחינת המוסד לביטוח לאומי בהקשר למתנדבים:
בחוק הביטוח הלאומי מצויים הסדרים לצורך הבטחת זכויות ביטוחיות מסוימות של מתנדבים, כאשר לענין זה לא כל "מתנדב" מבוטח, אלא רק אותם "מתנדבים" העונים להגדרה הספציפית של "מתנדב" המצויה בחוק הביטוח הלאומי ובתקנותיו.
 
באופן כללי, החוק קובע (בסעיף 287) כי מתנדב הוא: מי שפועל בהתנדבות עפ"י הפניה מוקדמת מאת מוסדות ציבוריים / ממלכתיים שמצוינים בחוק; אדם הממלא ללא שכר פעולה הדרושה לביצוע אבטחה לפי חיקוק שלא אגב שירותו לפי חוק שירות הביטחון; אדם המושיט עזרה לזולתו לפי חובתו עפ"י דין; אדם בעבודות שירות מסוימות; מתנדבי מד"א ועוד.
 
מעביד המעסיק "מתנדב" כהגדרתו בחוק, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו.
 
המוסד לביטוח לאומי ממליץ למתנדבים שאינם עונים להגדרת "מתנדב" בחוק, ולכן אינם מבוטחים, לדאוג להסדר אלטרנטיבי לביטוחם, בחברת ביטוח פרטית.* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798