מיון משאבי-אנוש: פרקטיקה מבוססת ראיות


בתחום הפסיכולוגיה מושם בעולם דגש הולך וגדל על פרקטיקה מבוססת ראיות (Evidence Based Practice). בתחום הטיפול הפסיכולוגי למשל, בולטת בעולם התפתחות של גישות פסיכותרפויטיות מבוססות ראיות, כמו הפסיכותרפיה הקוגניטיבית-התנהגותית, כלומר – שנחקרו באמצעות מחקרים אמפיריים-מדעיים, ושנמצאה הוכחה לתקפותם היישומית. גם המיקוד בתהליכי אבחון והערכה (פסיכודיאגנוסטיקה) הולך ומתרחב לכלים מבוססי ראיות. באופן דומה, בניהול בכלל, ובתוך כך גם בניהול משאבי אנוש, שומא עלינו ליישם תהליכים ומערכות מיון, שנחקרו ונבנו בצורה אמפירית.

ארגונים משקיעים במגוון של כלים וטכניקות כדי לעבות ולשפר את הבחירה בגיוס משאבי אנוש. בין הכלים השכיחים – ראיון, מרכזי הערכה, אבחונים פסיכולוגיים חיצוניים, מבחני מחשב בתוך הארגון וכד'. מנסיוני בעבודה מול חברות וארגונים, קטנים כגדולים, מעטים הם שביצעו מחקר תוקף מקצועי, שבחן אלו מהכלים ומהטכניקות מנבא טוב יותר את איכות משאבי האנוש שגויסו לארגון. אלו שעשו כן, לא פעם נחשפו למציאות שונה משהעריכו. הבחינה המעשית בשטח מבוססת בעיקרה על תחושות והערכות אינטואיטיביות, שלרוב משקפות תמונה חלקית של המציאות. התפיסה של שימוש כללי בטכניקות ידועות אינה מבטיחה אופטימיזציה של תהליכי מיון לארגון ספציפי. זאת ועוד, לעיתים ניתן לחסוך במרכיבים אחדים בתוך התהליך, מבלי לפגוע בתקפותה הכוללת של המערכת. במקרים אחרים, חשוב להוסיף טכניקות שלא נעשה בהן שימוש והן עשויות לשפר את התהליך. חשוב להדגיש, כי לכל סביבה ארגונית יש מערכת מיונית שונה, שתהווה עבורה מערכת אופטימאלית.

בדיקת תקפות של מערכת מיונית בארגון נתון הינה הליך מקצועי בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית והפסיכומטריקה (תורת המדידה והערכה). התהליך מבוצע על-סמך הנתונים המצטברים שקיימים בארגון ("תוקף מקביל") וכן על-סמך איסוף נתונים עכשווי ובדיקתם בעתיד ("תוקף ניבוי"). הוא כולל שיטות סטטיסטיות ומתמטיות מתקדמות, שביכולתן לבחון הן את המערכת המיונית בכללותה והן את המרכיבים הבודדים שלה. כך מתאפשרת הרכבה של מערכת מיון אופטימאלית, או לפחות משופרת ותקפה יותר. ניתן לבחון כל מרכיב ואת המערכת כולה במונחים של עלות-תועלת.

יישום של כלים אמפיריים מבוססי ראיות אינו רק נחלתו של המחקר בפסיכולוגיה, אלא גם פרקטיקה ניהולית רחבה, שכוללת גם את תחום מיון משאבי-אנוש. 


לפרטים נוספים:
מוטי כהן
פסיכולוג תעסוקתי-ארגוני ופסיכותרפיסט מומחה
טל' 050-7676704
אתר:  www.psychol.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798