תהליך הגישור- מה יש בו שמאפשר פריצות דרך?


אמנה מספר מאפיינים של התהליך, אשר הם היוצרים את ההבדל מתהליכי המו"מ האחרים:

• תהליך הגישור הנו תהליך מו"מ המסתייע באמצעות גורם שלישי. המגשר, בעצם נוכחותו, מאפשר יצירת תקשורת בין השחקנים, באמצעותו. אחד הקשיים של אנשים המצויים בקונפליקט הוא ליצור את השיח הישיר- הן רגשית והן טקטית. טקטית- הניסיון לא  "למצמץ ראשון" ולא להיראות נלהב. כך בהחלטה להיכנס לגישור וכך גם בשיתוף הפעולה בתחילת התהליך. כאשר את המסרים ניתן להעביר דרך המגשר, קל יותר להתקדם. בהמשך המגשר דואג לשיפור ערוצי התקשורת בין השחקנים עד לכדי קיום תקשורת ישירה ביניהם.

• שיח על בסיס צרכים ולא עמדות- עמדות קל לזהות. הן השורה התחתונה, הדרישות שכל צד מציב. בדרך כלל הן יוצרות אנטגוניזם בקרב הצד השני בהיותן לוקחות בחשבון רק את הצד המשמיע אותן ללא התחשבות בצד השני. בתהליך הגישור מעמיק המגשר את השיח באמצעות בחינת המניעים העומדים בבסיס הדרישות. מניעים אלו מוגדרים כ"צרכים". צורך ניתן לממש ביותר מדרך אחת וביצירתיות רבה יותר ממה שניתן לחשוב כאשר הצדדים מנהלים ביניהם מאבק.

• דגש על מערכת הקשרים ועל התקשורת- בתהליך הגישור ניתן קשב מיוחד לאיכות ערוצי התקשורת בין השחקנים ולאיכות מערכות הקשרים ביניהם. כל עוד ישנה פגיעות רבה והיעדר ההכרה לה הם זקוקים, יהיה קשה לדון בסוגיות המהותיות. בתהליך הגישור, מטפל המגשר ברגישות רבה במערכות הקשרים בין השחקנים ומאפשר תוך כדי תהליך פירוק של ה"מוקשים" העומדים בצירי התקשורת. אלו מאפשרים התדיינות נינוחה יותר סביב הנושאים המהותיים.

• קיומן של ישיבות נפרדות של המגשר עם השותפים לתהליך- תהליך הגישור, בשונה מהליך משפטי או מבוררות, מאפשר למגשר, מכוח חוק, להיפגש ביחידות עם השותפים לו. כל מה שנאמר בפגישות הללו נשמר בסודיות על ידי המגשר. הפגישות הללו מאפשרות התקדמות משמעותית בתהליך וזאת בשל היכולת של השותפים לו להעלות את כל בנושאים העמוקים שאינם רוצים או בשלים להעלות ליד הצד השני. מומחיותו של המגשר מאפשרת לו לקדם את התהליך תוך שמירה על סודיות.

• חיסון התהליך- תהליך הגישור מאפשר חיסיון של התהליך מפני גורמים המצויים מחוץ לחדר. החיסיון החל על המגשר מחייב אותו בשמירה על סודיות מלאה ביחס למידע שעלה בתהליך הגישור ולא לחלוק זאת עם כל גורם שאינו חלק מהתהליך. מצד השותפים לתהליך- במידה והגישור יסתיים ללא הסכמות הם לא יוכלו לעשות שימוש בתכנים שיגלו בתהליך הגישור כראיה בתהליך אזרחי. החיסיון מאפשר לשותפים את הביטחון הבסיסי לפעול מתוך רמת אמון בסיסית המאפשרת התקדמות בתהליך והעמקת האמון.

• יצירתיות הפתרונות - האמון שהולך ונרקם בתהליך הגישור והזיהוי המדוייק של הצרכים של השחקנים השונים, מאפשר יצירת הסכמות יצירתיות שלא ניתן היה לחשוב עליהן קודם. מדוע? כאשר שחקן אחד דורש X ושחקן אחד דורש Y והם מצויים ביריבות, אין דרך להגיע להסכמות פרט לכניעה של האחד לשני או יצירת פשרה כואבת- אם מאזן הכוחות ביניהם שווה. בתהליך הגישור גילוי הצרכים מאפשר מענה רחב הרבה יותר ויצירתי יותר למה שהשחקנים זקוקים באמת, ולא רק ברמת ההצהרות.

תהליך הגישור אינו מכיל אבקת קסמים, אלא מאגד בתוכו מיומנויות וכלים המאפשרים למגשר יצירת תנאים נוחים לשיח פתוח, התמקדות בצרכים ויצירת הסכמות המבוססות על הצרכים הללו.
בהמשך אכתוב על תהליך הגישור הפנים ארגוני והערך המוסף שהוא מביא לארגון.


מיכל יוסף, מומחית לניהול קונפליקטים וניהול מערכות קשרים בארגונים
.
www.BRDM.CO.IL

 


 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798